Използване на пълномощни

  • Ще мога ли да продължа да ползвам пълномощното си, представено в Банка Пиреос?

С цел максимална защита на интересите на клиентите, предстоят някои промени по отношение на пълномощните, представени в Банка Пиреос. Датата, от която тези промени влизат в сила, ще бъде своевременно оповестена на сайтовете на Пощенска банка и Банка Пиреос www.postbank.bg и www.piraeusbank.bg, както и в офисите им.

Банката ще продължи да приема следните видове пълномощни:

  • Заверени от български нотариус след 01 май 2016 г.;
  • Заверени от Българско дипломатическо или консулско представителство;
  • Вътрешнобанкови пълномощни (по образец на Банката).

Важно! Ако пълномощното, което имате, не отговаря на някое от гореизброените, за по-добра защита на Вашите интереси ще бъде необходимо издаване и представяне от Ваша страна в Банката на ново пълномощно, съгласно изискванията на Банката. За повече информация можете да се обърнете към обслужващия Ви финансов център или на телефон 0700 18 555.