Общи въпроси

На 12 ноември 2019 г. приключи юридическото обединение на двете институции, с което Пощенска банка стана правоприемник на Банка Пиреос, като цялото имущество на Банка Пиреос, в това число всички права и задължения по договори с клиенти, преминават към Пощенска банка.

Оперативното обединение на двете банки (уеднаквяване на банковите системи, продукти, услуги и ребрандиране на банковите офиси и др.) приключи на 18 ноември 2019 г.

С оперативното обединение на двете банки влязат в сила изменения в условията по действащите договори, Общите условия, Тарифата и Лихвения бюлетин, които ще са валидни за Вас, като клиент на Банка Пиреос.

След оперативното обединение, Вие вече сте клиент на Пощенска банка – една от най-големите банки в страната и ще имате възможност да се възползвате от иновативните ѝ продукти, широка клонова мрежа, услуги за дигитално банкиране и персонални финансови решения.