Общи въпроси

  • Каква ще е промяната за мен след обединението на Банка Пиреос с Пощенска банка?

През следващите месеци предстоят два важни етапа – юридическо обединение на Банка Пиреос с Пощенска банка и оперативно обединение на двете банки.

След датата на юридическото обединение, Пощенска банка става правоприемник на Банка Пиреос, като цялото имущество, всички права и задължения на Банка Пиреос България по договори с клиенти, ще преминат към Пощенска банка.

Очаква се вторият етап – оперативното обединение (уеднаквяване на банковите системи, продукти, услуги и ребрандиране на банковите офиси и др.), да стане факт до края на 2019 г. С оперативното обединение на двете банки ще влязат в сила изменения в условията по действащите договори, Общите условия, Тарифата и Лихвения бюлетин, които ще са валидни за Вас, като клиент на Банка Пиреос.

Считано от датата на юридическото обединение, Вие вече ще бъдете клиент на Пощенска банка – една от най-големите банки в страната, а от оперативното обединение ще имате възможност да се възползвате от иновативните ѝ продукти, широка клонова мрежа, услуги за дигитално банкиране и персонални финансови решения.

  • Ще мога ли да използвам същите канали и средства за комуникация и връзка с Банка Пиреос (телефони, имейл, сайт) и до кога?

Да, до оперативното ѝ обединение с Пощенска банка, което предстои до края на 2019 г., ще можете да използвате същите канали и средства за комуникация и връзка с Банка Пиреос.

След това ще можете да получавате актуална информация през каналите на Пощенска банка 0700 18 555, klienti@postbank.bg и www.postbank.bg.