Често задавани въпроси

 • Кой може да се възползва от услугата "Онлайн регистрация“?

Онлайн регистрацията за Интернет банкиране е услуга, която е достъпна за всички физически лица клиенти на Банката, със съществуващ продукт*, които никога не са имали регистрация и достъп до e-Postbank.

 • Какви възможности предлага онлайн регистрацията за Интернет банкиране?

Само в три лесни стъпки, изцяло онлайн, може да използвате базовите функционалности на Интернет банкирането на Пощенска банка, които включват:

• Бърз и сигурен достъп до всички Ваши банкови продукти.
• Възможност за преводи между собствени сметки.
• Плащане на задължения по Ваши кредитни продукти.
• Информация и справки за ползваните сметки и кредитни продукти.
• Информация за валутни курсове и валутен калкулатор.
• Възможност за промяна на парола.
• Преглед на потребителски сесии.
• Използване на мобилното приложение на банката m-Postbank за изброените услуги.

 • Има ли такса за регистрация?

Онлайн регистрацията за Интернет банкиране e-Postbank e безплатна.

 • Каква е таксата за извършване на преводи между собствени сметки?

При извършване на превод между собствени сметки не се дължи такса.

 • Кои продукти ще бъдат добавени в профила за Интернет банкиране след успешна онлайн регистрация?

След успешна онлайн регистрация всички Ваши съществуващи в банката продукти ще бъдат добавени във Вашия профил за Интернет банкиране.

 • Как мога да извърша онлайн регистрация за Интернет банкиране?

Регистрацията се извършва изцяло онлайн в три лесни стъпки.

 • Какви са трите лесни стъпки за онлайн регистрация?

Стъпка 1 – Данни за регистрация**
• Три имена
• ЕГН
• E-mail
• Мобилен телефон
 

Стъпка 2 - Потвърждаване на регистрация
На посочения от Вас e-mail ще получите линк за потвърждаване на Вашата регистрация.
Стъпка 3 – Завършване на регистрация
Необходимо е да създадете парола за достъп и да въведете, получен чрез SMS код, за да завършите Вашата регистрация.

 • Какво още предлага Интернет банкирането на Пощенска банка и как мога да активирам пълната му функционалност?

Може да получите достъп до пълната функционалност на услугата Интернет банкиране, която включва много допълнителни възможности за управление на Вашите финанси бързо, лесно и удобно само с едно посещение в удобен за Вас клон на Банката.

 • Как мога да достъпя профила си при забравена парола?

За всички клиенти, които са се регистрирали онлайн и не са заявили в клон използване на пълната функционалност на системата, могат да създадат нова парола за достъп до своя профил в Интернет банкиране

* Сметка и/или кредитен продукт, за които клиент има действащ договор с Банката.
** Въведената информация трябва да съответства на актуалните данни, предоставени от Вас на Банката.

 • За кого е предназначена услугата Интернет Банкиране на Пощенска банка?

Услугата е предназначена за всички клиенти – физически и юридически лица, които имат сметка – разплащателна / спестовна / депозитна или друг банков продукт – кредитна карта или кредит.

 • Каква е цената на услугата?

За регистрация или поддръжка на услугата няма такса.

 • За какво мога да ползвам услугата?
  • Информация за баланс и движения по сметки в банката – разплащателни, депозитни, спестовни; информация за кредитни продукти и банкови карти;
  • Прехвърляне на средства между сметките на клиента в банката;
  • Левови и валутни преводи – вътрешнобанкови и междубанкови;
  • Погасяване на задължения по кредити и кредитни карти;
  • Плащане на задължения по комунални услуги и данъци;
  • Плащания към бюджета и др.
 • Как да използвам e-Postbank и какво ми е необходимо?

За да получиш информация за твоите продукти, да нареждаш преводи между собствени сметки и да плащаш битови задължения е достатъчно само да въведеш потребителско име и парола в https://e-postbank.bg . За преводи към трети лица е необходимо използването на цифров сертификат или КЕП.

 • Има ли определени браузъри, с които трябва да работя?

Можеш да правиш справки в системата, прехвърляне между собствени сметки и плащане на комунални услуги само с вход в системата, от всеки браузър и компютър. За извършване на преводи към трети лица (в това число и плащане по кредитна карта на друго лице), бюджетни или валутни преводи е необходимо да се инсталира и използва цифров сертификат или КЕП в браузър Internet Explorer или друг браузър*
Повече информация за техническите изисквания може да бъде намерена в общата информация за услугата.

 • Как мога да заявя промяна на лични данни – мобилен номер, имейл и други?

За промяна на лични данни е необходимо да посетиш удобен за теб клон на банката, където да попълниш "Искане за промяна на лични данни". Юридическите лица могат да заявят промяна само в обслужващия ги клон на банката.

 • Мога ли да си сменя потребителското име и паролата или мога да използвам само предоставените от Банката?

Можеш да смениш Потребителското име и паролата по всяко време от ТАБ Сигурност – Смяна на потребителско име, съответно Смяна на парола.

 • Преинсталирах си операционната система и не мога да подписвам преводи, какво да направя?

При преинсталиране на операционна система сертификатите на компютъра се изтриват. Необходимо е да посетиш удобен клон на банката (юридическите лица е необходимо да посетят обслужващия ги клон), за да бъде изтрита информацията за сертификата от профила ти, след което можеш да заявиш нов през ТАБ Сигурност, меню Сертификати. В случай, че сертификатът предварително е бил експортиран и съхранен, след преинсталиране на операционната система може да бъде импортиран и използван отново, без нужда от издаване на нов.

 •   Мога ли да платя своите битови задължения през Интернет банкиране?

Да. Можеш да абонираш битови сметки за плащане от ТАБ Комунални и данъци. Битовите задължения могат да бъдат платени от разплащателна сметка или с кредитна карта.

 • Мога ли да работя на повече от един компютър?

Можеш да правиш справки, да извършваш преводи между собствени сметки и да плащаш битови задължения от всеки един компютър след вход в интернет банкирането. За да извършваш преводи към трети лица е необходимо цифровият сертификат или КЕП да бъдат импортирани в браузър Internet Explorer или друг браузър* на всеки компютър, от който ще извършваш активни операции.

 • Сигурно ли е използването на интернет банкиране?

Да. За да осъществиш вход в системата са необходими потребителско име и парола, които се определят от теб. За да извършваш активни операции – преводи към трети лица, плащане по кредитна карта на трето лице, валутни преводи, бюджетни преводи и др. трябва да разполагаш със софтуерен сертификат /издава се безплатно от Пощенска банка/ или с Квалифициран електронен подпис /КЕП/.
Банката препоръчва използване на КЕП и активиране на SMS / имейл нотификации за плащане през електронното банкиране. За юридическите лица се препоръчва и прилагане на различни нива на подписване на трансакциите.

За допълнителна информация са достъпни демо клипове за услугата интернет банкиране в раздел Ръководства и Общи условия.   

 *Имаш възможност да подписваш с Цифров сертификат или КЕП независимо от използвания браузър и операционна система чрез услугата за електронно подписване – BISS на БОРИКА АД. За да използваш BISS е необходимо програмата да бъде инсталирана, заедно със съответните компоненти, спрямо използваните операционна система и браузър. Информация за необходимите настройки ще намериш в профила ти за интернет банкиране, меню Настройки >> Технически изисквания.

Разбери как да заявиш нова парола

Може да заявиш нова парола в клон на банката или онлайн на www.e-postbank.bg.
За да преиздадеш успешно нова парола е необходимо предоставените в Банката клиентски данни да бъдат коректни, както и да е актуален мобилният номер, на който ще получиш еднократен код за потвърждаване на новоизбраната парола.

За да прехвърлиш сертификат от един компютър на друг е необходимо първо да го запишеш на преносим носител. 
Начинът за прехвърлянето на цифров сертификат, издаден от Пощенска банка на друг компютър, е описан в "Ръководство за потребителя - Работа със сертификат - Съхраняване на сертификат върху преносим носител и Прехвърляне на сертификат от преносим носител".  
Сертификат може да инсталираш / регистрираш от секция "Сигурност“ – таб "Сертификати".

Срокът за съхраняване на личните Ви данни зависи от взаимоотношенията, които имате с Банката. Когато Вие кандидатствате за наш продукт или услуга, но не бъдете одобрен или Вие решите да се откажете, личните Ви данни ще бъдат съхранени за ограничен период от време (1 година).

Ако Вие сте наш клиент и ползвате продуктите и услугите на Банката, имаме законово задължение да съхраняваме Вашите лични данни не само за срока на изпълнение на договорните ни отношения, но и в продължение на 5 години след прекратяването им. В определени случаи този срок може да бъде удължен до 7 години при поискване от компетентен държавен орган. Ако съхраняването на данните Ви е необходимо за висящо производство, страна в което е Банката (например съдебно, административно производство, при разглеждане на Ваша жалба пред Банката и др.), то ние ще ги пазим до приключването на тези производства.

В допълнение, ако Вие сте кредитополучател, който не е изплатил изцяло или частично задълженията си към Банката, или права и задължения по договора с Вас бъдат прехвърлени (т.нар. цесия), ние ще съхраняваме личните Ви данни за период от 10 години след приключването на договорните ни взаимоотношения.

Ако се възползвате от правото си на ограничаване на обработване, Банката ще пази личните данни, докато Вие не укажете друго.

Ние ще актуализираме редовно настоящото Уведомление, за да бъдете надлежно информирани за това как обработваме Вашите лични данни. Ако направим промени, които са съществени за целите и основанията за обработване, ще публикуваме съобщение в нашия интернет сайт www.postbank.bg.

Това Уведомление за обработване на личните данни е актуализирано за последен път на 12.03.2020 г.

Ние използваме личните Ви данни, за да обработим и оценим всяко заявление за продукт на Банката, да поддържаме Вашите сметки, да развиваме и усъвършенстваме нашите продукти и услуги, както и да спазваме законите, които регулират нашата дейност.

Съставихме този подробен списък, за да Ви информираме какви са целите, за които ползваме лични данни, както и кои са основанията ни. Тук ще разберете и кои са нашите легитимни интереси. 

За какво обработваме личните данни Нашето основание

За да знаем кои сте Вие

Законът ни задължава да идентифицираме нашите клиенти. Това означава, че ние трябва да събираме Ваши лични данни, включително и да изискваме копие от Ваш документ за самоличност, като го съхраняваме, а ако се налага и да го актуализираме. Също така, това ни позволява да защитим клиентите си от злоумишлени действия, свързани с кражба на самоличност и опити за измама чрез използване на фалшиви документи.

Законово задължение

За да оценим риска

Ние имаме легитимен интерес да оценим рисковете, когато взимаме решение дали клиентът е подходящ за кредитен продукт. Съществуват и наши законови задължения относно това как да кредитираме отговорно. Това означава, че винаги, когато Вие кандидатствате за кредитен продукт, ние ще използваме информацията, която ни предоставяте или с която вече разполагаме, за да я проверим и за да оценим рискове.

Във връзка с оценката на риска и на Вашата кредитоспособност, при проверките, които правим на предоставените от Вас данни, ние получаваме информация за Вас от регистрите, поддържани от държавни органи, институции и учреждения, като например Национален осигурителен институт (НОИ), Национална агенция за приходите (НАП), Централен кредитен регистър (ЦКР), Национална база данни „Население“ при МРРБ (ГРАО), Министерство на вътрешните работи (МВР) и други. Когато е приложимо, с оглед изисквания на някои от институциите, ние правим тези проверки след получаване на Вашето съгласие за тях.

Легитимен интерес

Законово задължение

Вашето съгласие

За да сключим договор и да го изпълняваме

Личните Ви данни се обработват, за да встъпим в и да поддържаме договорни взаимоотношения, а наше законово задължение е да съхраняваме тези данни и след приключването им. Обработването на информацията Ви е задължително условие, за да отпуснем кредит и да осигурим неговото погасяване, да открием и осигурим обслужването на Ваши сметки, включително да изпълняваме Вашите разплащания, да поддържаме история на Вашите трансакции и да Ви предоставяме извлечения, да Ви уведомяваме за промени, които Ви касаят и да Ви помогнем, когато са възникнали проблеми или сте подали оплакване.

Законово задължение

Вашето съгласие

За да предотвратим изпиране на пари, финансиране на тероризъм и измами

Законът ни задължава да съдействаме за борбата срещу заплахите от тероризъм и изпиране на пари.

Ние също така имаме легитимен интерес да предотвратим щети за Банката и нейните клиенти от злоумишлени действия (например интернет измами, опити за използване на подправени и/или фалшиви документи и др.). Личните данни могат да бъдат обработени и за защита на легитимния интерес на трети страни.

Легитимен интерес

Законово задължение

За да съберем свои вземания

Ние имаме легитимен интерес да получим дължими към Банката суми по необслужвани кредити. Това означава, че може да инициираме законосъобразна процедура, чрез която това да бъде направено.

Наред с това, нашите действия във връзка със събиране на вземания са и действия с оглед осигуряване на изпълнението на сключения с Вас договор.

Легитимен интерес

Договор с Вас

За да подобрим нашите услуги

Ние искаме да бъдем уверени, че предоставяме на нашите клиенти най-доброто възможно обслужване и качествени услуги. Затова разработваме нови продукти, подобряваме своите системи, правим тестове и анализираме информация, която ни помага да откриваме нови възможности за бизнес. Също така, ние непрестанно актуализираме нивото на сигурност на своите информационни системи и процеси.

Легитимен интерес

За да научавате приоритетно за наши продукти и услуги (т.нар. директен маркетинг)

Ние постоянно разширяваме портфолиото си от продукти и услуги, организираме промоционални кампании и създаваме по-добри условия за клиентска удовлетвореност. Когато предполагаме, че бихте се интересували от конкретна наша оферта, ние имаме легитимен интерес да я споделим с Вас. Ние не искаме да Ви поднасяме ненужно или досадно рекламно съдържание, поради което използваме информацията, която имаме за Вас, за да решим как, кога и с какво да Ви запознаем. Това правим чрез профилиране.

В случай че изберете да не получавате информация за наши актуални продукти и услуги, ние винаги ще Ви предоставим възможност да ни информирате за това. Когато ни уведомите, че не искате да получавате такава информация, ние ще се постараем да удовлетворим желанието Ви незабавно.

Легитимен интерес

За да управляваме нашата дейност и да спазваме законите

Имаме легитимен интерес да организираме и управляваме нашата дейност като финансова институция по най-добрия възможен начин, а така също и да се съобразяваме с изисквания, които са установени от регулаторната рамка за българската финансова система. Това означава, че ние обработваме лични данни, за да осигурим поддържане на деловодна система, да докладваме и комуникираме с компетентни държавни органи, одитори или други получатели на информация, на които личните данни могат да бъдат разкрити законосъобразно. В допълнение, Банката възлага обработване на лични данни на трети страни, които се наричат обработващи. Това са дружества и лица, които ни предоставят услуги. Ние винаги ще изискваме необходимите гаранции за опазването неприкосновеността на Вашите лични данни и ще контролираме обработващите.

Легитимен интерес

Законово задължение

За да изпълним цел, за която сте дали Вашето съгласие

В определени случаи, когато друго условие не е приложимо и за постигането на конкретна цел, Банката ще се нуждае от съгласието Ви, за да обработва личните Ви данни.

Ако ние се нуждаем от Вашето съгласие, ще го изискаме от Вас по ясен и открит начин. Вие ще можете да оттеглите своето съгласие и Банката ще преустанови обработването на Вашата информация за съответната цел.

Съгласие

Законът ни позволява да обработваме лични данни, ако е налице едно или повече от следните условия:

 • Да изпълняваме договор, по който сте страна или ако сте предприели действия за сключването на договор с нас;
 • Когато имаме задължение, което е посочено в закон;
 • Когато е налице наш легитимен интерес;
 • Когато разполагаме с Вашето съгласие.

За легитимен интерес се счита обработване на лични данни, осъществявано поради икономически, търговски или друг интерес на Банката или на трета страна, който е с преимущество над този на лицата, и обработването не накърнява правата им. Дори и при наличието на такъв интерес обаче, нашите действия спрямо Вас винаги ще бъдат честни и прозрачни и във всеки случай ще бъдат подлагани на предварителна преценка относно съотношението на интереса на Банката или третата страна и правата на лицата.

Всяко от гореизброените права можете да упражните лично или чрез изрично упълномощено от Вас лице в офис на Банката, както и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Създали сме специален формуляр, който да Ви улесни при упражняването на Вашите права.

При определени условия ние може да изискаме от Вас такса за отговаряне на искане. Таксата е установена в нашата Тарифа.

Ние сме Пощенска банка, с юридическо име „Юробанк България" АД (по-долу „Ние“ и „Банката“), дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 000694749. Нашите координати за връзка са: гр. София, 1766, ул. „Околовръстен път" № 260; тел: 0700 18 555; e-mail: klienti@postbank.bg; www.postbank.bg.

Наш основен приоритет е да работим етично и отговорно, да спазваме законодателството, включително и в областта на защитата на личните данни, и да удовлетворим Вашите очаквания към нас по отношение на обработването на личните Ви данни. Ние непрекъснато подобряваме своите вътрешни процедури и работни процеси. Нашите служители са обучени и задължени да опазват неприкосновеността на личната информация на клиентите.

Банката е определила специален служител, който е отговорен за спазването на нормативните изисквания при обработването на личните данни и прилагането на най-добрите международни практики. Това е нашето длъжностно лице по защита на данните и Вие може да се свържете с него чрез e-mail, изпратен до dpo@postbank.bg или чрез писмо до адрес: гр. София, 1766, ул. „Околовръстен път" № 260, отдел „Защита на данните“.

Ние считаме, че Вашата лична информация е конфиденциална и ценим неприкосновеността й. Затова се отнасяме с голямо внимание към обработване, което представлява разкриване или предоставяне на личните Ви данни на трети страни. Винаги, когато разкриваме Вашите лични данни, това е наложително за изпълнението на посочените по-горе цели.

В зависимост от взаимоотношенията ни, може да разкрием личните Ви данни на следните категории получатели:

 • Дружества от финансовата група, към която принадлежи Банката;
 • Дружества и лица, които ни предоставят услуги по внедряване и поддръжка на информационни системи, технически услуги, юридическа консултация, архивни, административни или други подобни услуги, които са нужни пряко в процеса на Вашето обслужване или за цялостното функциониране на Банката;
 • Държавни органи, институции и учреждения, в чиито регистри се осъществяват справки, необходими при встъпване във взаимоотношения с Вас, за оценка на кредитоспособността Ви или за целите на получаване на друг вид информация, необходима за сключването на договор с Вас или за изпълняването му (НОИ, НАП, ЦКР, ГРАО, МВР и др.)
 • Дружества, на които може да възложим събирането от наше име на наши вземания по ползвани от Вас кредитни продукти;
 • Дружества, които ни съдействат, за да подобряваме нашите продукти и услуги и които могат да се свържат с Вас от наше име, за да Ви предложат оферта или да Ви поканят да участвате в проучване;
 • Ако ползвате дебитна или кредитна карта, ние ще споделяме информация с дружества и организации, с които си партнираме, за да предлагаме този продукт;
 • Лица, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектуване, доставка (вкл. чрез SMS съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция и/или информационни материали на Банката;
 • Системни оператори, обслужващи плащания;
 • Доставчици на платежни услуги във връзка със задълженията на Банката по Регламент (ЕС) 2015 / 847;
 • В случай че ние решим да прехвърлим права и задължения по договор с Вас, личната Ви информация също ще бъде предоставена на получателя;
 • Ако нашите отношения предвиждат учредяване на обезпечение, лични данни ще бъдат разкрити към нотариуси, Агенция по вписванията и/или други органи, водещи регистри, които по закон изискват вписване на обезпечението;
 • Национална агенция за приходите (НАП), относно автоматичния обмен на финансова информация по чл. 142б, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който изисква предоставяне на информация за клиенти на Банката, включително действителни собственици на дружества. Информацията, която се предоставя, включва имена, адрес, данъчен номер, дата и място на раждане, номер на сметка, наличност по сметката, както и реализирани по сметката доходи;
 • Други получатели, които имат законови правомощия да изискат от Банката да предостави личните Ви данни. Такива са Българска Народна Банка, министерства, комисии, агенции, правораздавателни органи, правоохранителни органи и други. В някои случаи е законово задължение на Банката да инициира предоставянето на личните Ви данни (например при изпълнение на задължения, посочени в Закона за мерките срещу изпиране на пари) или поради легитимен интерес, включително на трета страна.
Като част от одобрението в процедурата по кандидатстване за кредит, личните Ви данни могат да бъдат предмет на автоматизирано обработване и автоматизирано вземане на решение. Това означава, че специализиран софтуер на Банката ще обработи автоматично (без човешка намеса) предоставените от Вас данни и ще ги анализира от гледна точка на предварително зададени в алгоритъма на софтуера критерии. В резултат, заявлението Ви ще бъде оценено с определен брой точки, според които може да получи автоматично одобрение или автоматичен отказ. При приложено автоматизирано вземане на решение, имате право да изразите гледната си точка по решението, да го оспорите, както и да поискате участие на наш експерт във вземането на решението (т.е. човешка намеса).
Ако по някаква причина Вие не сте доволни от действията на Банката спрямо личните Ви данни, бихме искали най-напред да ни информирате, за да разберем на какво се дължи проблемът и да се постараем да го разрешим. Нашето длъжностно лице по защита на данните ще разгледа внимателно Вашето искане, както и ще отговори на всички Ваши въпроси. Въпреки това, ако считате, че не сте получили адекватно съдействие от Банката или че е налице нарушение на Вашите права, имате право да подадете жалба до надзорен орган. Този орган в Република България е Комисията за защита на личните данни.
Както обяснихме по-горе в това Уведомление, когато събираме лични данни, ние го правим основно поради законово задължение или за нуждите на сключване и изпълнение на договор, както и за Вашето обслужване. Ако Вие не ни предоставите необходимите лични данни, когато това е задължително за определената цел, не би било възможно да бъдете клиент на Банката, включително може да Ви бъде отказано да продължите ползването на продуктите и услугите, ако вече имаме установени взаимоотношения.

ПРАВО НА ДОСТЪП Винаги може да ни попитате дали обработваме Ваши лични данни и ако го правим, да бъдете уведомени за това каква информация съхраняваме, защо го правим и начините, по които я обработваме. Имате право и на копие от информацията.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ Ние бихме искали Вашите лични данни да са точни и актуални. Ако каквато и да било част от Вашите данни е неточна или неактуална, моля, уведомете ни и ние ще я коригираме.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ Вие може да поискате от Банката да изтрие Ваши лични данни, но за да бъде изпълнено искането, следва да са приложими съответни законови основания. Ние няма да изтрием информация за Вас, която сме длъжни да съхраняваме по закон или имаме друго основание да не изтриваме. Ще имаме на разположение един месец, за да отговорим на Вашето искане. Ако откажем да изтрием информацията, ще Ви обясним защо това е нашето решение и какви са законовите основания за това.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО Вие можете в определени случаи да поискате от Банката да не обработва личните Ви данни, включително и да не ги изтрива, за да защитите свои правни претенции.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ Както е посочено в това Уведомление, в някои случаи ние обработваме личните Ви данни поради наличие на наш легитимен интерес. Вие имате право да възразите срещу това обработване, включително когато то представлява профилиране. Ние ще прекратим обработване на данните, но само когато сме убедени, че интересът ни няма преимущество в конкретната ситуация.

Напомняме, че по всяко време лесно може да изразите своето желание да не бъдете получател на рекламно съдържание. В този случай ние незабавно ще преустановим обработването на данните Ви за целите на изпращане на рекламно съдържание.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ Вие може да поискате от Банката да постави данните Ви в електронен файл и да го предаде на Вас или на трета страна. Данните, които може да поискате от нас, могат да бъдат само такива, които са ни предоставени във връзка с договорно взаимоотношение или с Ваше съгласие и се обработват по автоматизиран начин (електронно).

Имате право по всяко време да оттеглите съгласие, ако такова е било необходимо за обработване на личните Ви данни. Това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването до момента на оттегляне на съгласието. В случай че оттеглите съгласието си, това не засяга обработването на личните Ви данни, което се осъществява на друго основание и за което не е било нужно Вашето съгласие.
Всички клиенти физически лица включително еднолични търговци и лица упражняващи свободни професии, имат право да откриват собствени сметки онлайн, в случаите, когато Оправомощеният държател по смисъла на "Общите условия на "Юробанк България" АД за електронно банково обслужване "Интернет банкиране" за индивидуални и корпоративни клиенти“ (ОУИБ) съвпада с Титуляра на сметката.
Попълването и подписване на документите от страна на клиента отнема няколко минути. Обработването на заявките от страна на банката отнема до 2 часа за сметки, откривани от физически лица и до 2 работни дни, когато сметката се открива от Оправомощен държател към клиент юридическо лице.

Услугата е предназначена за следните клиенти на банката – пълнолетни и дееспособни физически лица с поне един активен продукт в Банката, юридически лица, регистрирани в Търговския регистър, еднолични търговци и лица упражняващи свободни професии, които са с актуални и пълни данни в банковата система , регистрирани са и ползват системата за електронно банково обслужване "Интернет банкиране".