Често задавани въпроси

Дигиталните зони за експресно банкиране на Пощенска банка включват два вида устройства – КЕШ устройство и КИОСК устройство.

Разликата между двата вида устройства е в обхвата на достъпните операции.

КЕШ устройството предлага касови и безкасови операции.

КИОСК устройството предлага само безкасови операции.

В клоновете на Банката може да има от единия или от двата вида устройства.

Всички клиенти на Банката, които имат активна банкова карта могат да ползват устройствата.

Клиентите с карта, издадена от друга банка могат да ползват КЕШ устройствата за теглене на суми. Могат да използват устройствата и за плащане на сметки (картодържатели с карти, издадени от български банки с изключение на ОББ).

 • Теглене/Внасяне на лева по сметки и карти
 • Вноска в евро по сметки
 • Преводи
 • Плащане на задължения по кредитна карта и кредит
 • Получаване на парични преводи от Western Union
 • Заявка за кредитен продукт (кредит/кредитна карта)
 • Плащане на комунални сметки и възможност за създаване на абонамент за плащането им
 • Плащане на местни данъци за недвижим имот или автомобил
 • Справки и извлечения

Повече информация за услугата Дигитални зони за експресно банкиране можете да откриете тук.

m-Token Postbank е мобилно приложение за смарт устройства, чрез което се прилага т.нар. задълбочено установяване на идентичността на клиента и служи за потвърждаване на различни платежни и неплатежни финансови операции в онлайн среда. m-Token Postbank осигурява максимална сигурност на плащанията и отговаря изцяло на регулаторните изисквания на обновената Директива за платежни услуги (PSD2).

1. Инсталирайте безплатното мобилно приложение m-Token Postbank от App StoreGoogle Play или AppGallery.

2. Влезте в профила си за интернет банкирането e-Postbank

3. Изберете меню „Сигурност“ -> „Управление на токън“ -> Заяви нов токън.

Всеки потребител може да има само един софтуерен токън, който служи за потвърждаване на операции във всички негови профили в e-Postbank (в случай, че има повече от един), m-Postbank, ONE wallet by Postbank, Дигитални зони за експресно банкиране, както и картови операции онлайн.

Възможно е блокираната сума да е следствие от авторизации по Вашата дебитна карта от последните дни, които все още не са осчетоводени. При осчетоводяването, което се случва по принцип в рамките на седмица, тя ще бъде освободена.

За Ваше улеснение може да следите всички извършени транзакции чрез услугата за електронно банкиране e-Postbank /меню Карти – подменю Активни – секция Транзакции/:

При необходимост от допълнителна информация и съдействие, може да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на номер 0700 18 555/+359 2 816 60 00 при набиране от чужбина и да изберете опция три от главното меню.

Да, дебитната карта може да бъде изпратена до адрес извън територията на Република България.

Цената за тази услуга е в размер на 100,00 лв.

За иницииране на изпращане, моля свържете се с нас.

Това е сметка, която е деактивирана съгласно Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на юридически лица в „Юробанк България“ АД:

„Разплащателни и спестовни сметки, по които не са извършвани банкови трансакции освен автоматични операции за непрекъснат период от 12 месеца, както и ПСОО, по които не са извършвани банкови трансакции освен автоматични операции за непрекъснат период от 24 месеца считано от деня на последната извършена банкова трансакция, се блокират за извършването на изходящи трансакции от страна на клиента.“

Предвид гореизложеното, бихме искали да уточним, че по неактивна сметка, би могъл да бъде получен входящ превод. За АКТИВИРАНЕ („размразяване“) на сметката и разпореждане с наличните по нея средства, следва титуляря или нарочно упълномощено лице да посети клон на Банката.

След вход в приложението, потребителят може да настрои ПИН или биометрични данни за вход в приложението.

За устройствата с операционна система Android може да се осъществява достъп с ПИН или пръстов отпечатък, а за устройствата с iOS операционна система – ПИН, пръстов отпечатък или лицево разпознаване Face ID (за устройствата от по-новите серии, които нямат скенер за пръстов отпечатък).

Имате възможност да извършвате вътрешнобанкови и междубанкови преводи в лева към други лица в страната, както и преводи във валута в рамките на Пощенска банка. Освен това, можете да плащате задължение за битови сметки, местни данъци и такси и задължения по кредитни продукти в банката.

Повече информация за мобилно банкиране m-Postbank можете да откриете тук.

При извършване на операции през e-Postbank, m-Postbank, ONE wallet by Postbank, Дигитални зони за експресно банкиране, както и при онлайн плащания с кредитни и дебитни карти, ще се изиска потвърждаване с m-Token Postbank.

На мобилния телефон, на който е инсталиран m-Token Postbank ще получите Push известие, което трябва да отворите и да влезете в приложението. След като се уверите, че данните за плащането са коректни, имате възможност да го потвърдите.

В случай, че не получите Push известие, потвърдете Вашите преводи като стартирате m-Token Postbank и изберете меню „Чакащи потвърждаване“. Ще намерите списък на всички операции, които чакат потвърждаване и чиято валидност не е изтекла.

Друг начин, по който можете да потвърдите преводи в e-Postbank е чрез сканиране на QR код. След създаване на превода в e-Postbank, изберете опцията „Потвърждаване с QR код“. В приложението m-Token Postbank изберете меню Потвърждаване с QR код и сканирайте кода. Потвърдете плащането, след като се уверите, че детайлите са коректни. Потвърждаване с QR код е налично само за операции в e-Postbank.

 

Повече информация за мобилно банкиране m-Token можете да откриете тук.

За да използвате приложението m-Postbank, трябва вече да сте регистриран клиент на интернет банкиране e-Postbank. За вход в приложението се използват същите потребителско име и парола, които използвате за e-Postbank.

За всички преводи в интернет и мобилно банкиране (с изключение на плащанията между твои сметки), операции в ONE wallet by Postbank и Дигитални зони за експресно банкиране, както и за плащания с кредитни, дебитни и предплатени карти при търговци участващи в програмите Visa Secure или Mastercard Identity Check, се потвърждават с m-Token Postbank.

Услугата е предназначена за всички клиенти – физически и юридически лица, които имат сметка – разплащателна / спестовна / депозитна или друг банков продукт – кредитна карта или кредит.

При регистрация за услугата в клон на банката, получавате Код за активация и е необходимо да следвате следните стъпки:

 1. Отворете e-Postbank.bg и изберете линка “Активирай достъп”.  На следващия екран изберете бутон “Имам код за активация” и въведете предоставения Ви код в поле “Код за активация”.
 2. На предоставените в Банката електронна поща (email) и мобилен номер ще получите своите Потребителско име и Парола.
 3. Въведете получените потребителско име (по email) и парола (чрез Viber/SMS) в съответните полета на началната страница за вход в услугата.

В случай че не въведете успешно необходимите данни за вход, имате възможност да заявите онлайн преиздаване на забравена парола. Отворете https://e-postbank.bg и изберете „Забравена парола“. Въведете следните данни - потребителско име, имейл адрес и телефон, предоставени от Вас в банката. В случай, че данните Ви са изписани коректно ще получите линк с потвърждение на имейла. Системата ще изиска от Вас да смените паролата.

Корекция на клиентски данни може да бъде осъществена във финансов център на Банката. В случай че Вие или упълномощено лице нямате възможност физически да посетите финансов център на Банката, моля да се свържете на телефонен номер 0700 18 555 или на телефонен номер за връзка от чужбина (+ 359) 2 816 60 00 и да изберете опция 3 от главното меню. След пълна верификация на Вашите лични данни, нашите колеги от Центъра за обслужване на клиенти ще Ви съдействат.

С цел повишаване на сигурността и в изпълнение на ревизираната Директива за платежните услуги (Регламент (ЕС) 2015/2366, въведохме допълнителна идентификация при вход в услугите интернет и мобилно банкиране.

Идентификацията ще се извършва чрез въвеждане на еднократен код, който ще получавате чрез Viber/SMS (или автоматично обаждане) и няма да се изисква за всеки вход в системата, а за първия логин и след това периодично през интервал от време.

Необходимо е да притежавате Квалифициран електронен подпис, като е необходимо да го регистрирате във Вашия профил за услугата e-Postbank в меню Сигурност – подменю Сертификати.

В случай че електронен подпис бъде регистриран, може да изберете меню Сметки – подменю Нова сметка – секция Откриване на сметки и да следвате описаните стъпки.