Често задавани въпроси

Моля, увери се, че си предоставил на банката коректни данни и мобилен телефонен номер. Актуалността на твоите данни за контакт може да бъде проверена с посещение в най-близкия до теб офис на Пощенска банка или с обаждане към Центъра за обслужване на клиенти на номер *7224 или +359 2 81 66 000 (за избиране от чужбина).

 • Какво представлява “Еднократна парола за допълнително потвърждаване на онлайн превод"?

Еднократната парола е допълнително средство за защита при извършване на преводи в Интернет банкирането e-Postbank. Тя се генерира автоматично от Банката и представлява еднократен код с определена валидност, изпратен чрез SMS или автоматично обаждане на мобилен номер, посочен от клиента.

 • Необходима ли е регистрация?

За получаване и използване на еднократни пароли в Интернет банкирането e-Postbank не е необходимо да бъде извършвана допълнителна регистрация.

 • Кои клиенти ще получават допълнителни еднократни пароли?

Еднократните пароли за допълнително потвърждаване на онлайн преводи са предназначени за всички настоящи и бъдещи потребители с активни права за достъп в Интернет банкирането e-Postbank.

 • За всеки превод ли ще бъде необходима еднократна парола?

Въвеждането на еднократна парола ще бъде необходимо само за определени онлайн преводи в Интернет банкирането, за които се изисква допълнително потвърждаване с цел осигуряване на по-високо ниво на сигурност за клиента, извършващ плащането. Случаите, в които ще се изисква допълнителната парола, ще се определят автоматично по критерии, зададени от Банката.

 • Как ще се извършват онлайн преводи, за които клиент получава еднократна парола?

За да се потвърдиш и изпратиш конкретен превод е необходимо еднократната паролата да бъде въведена в рамките на посочения срок на валидност, в специално определеното за целта поле в Интернет банкирането, което ще видиш на екрана на устройството си.

 • Как ще се извършват преводи, за които се изисква допълнително потвърждаване, но не съм получил еднократна парола?

В случай, че не бъде получена еднократна парола чрез SMS или автоматично обаждане, преводът може да бъде потвърден с обаждане до Центъра за обслужване на клиенти на Пощенска банка на номер *7224 или +359 2 81 66 000 (за избиране от чужбина) и потвърждаване самоличността ти от оператора.

 • Какви са причините за неполучаване на еднократна парола чрез SMS?

Изпращането на еднократна парола чрез SMS функционира за всички оператори на мобилни услуги в България. При изпращане на SMS в режим на роуминг е възможно съобщението да се забави или да не бъде получено. В случай, че зададеният от теб мобилен номер е на чуждестранен мобилен оператор, SMS не може да бъде изпратен. В този случай, може да бъде използвана възможността за автоматично обаждане.

За да може да се използва тази функционалност е необходимо клиентските данни да бъдат коректни, както и мобилният номер да бъде актуален.

 • За всеки създаден превод ли е необходимо потвърждаване с нова парола?

Получената чрез SMS или автоматично обаждане от банката парола може да се използва еднократно в рамките на нейния срок на валидност, който ще видиш на екрана на устройството си.

 • Каква е цената за ползване на еднократна парола?

Получаването чрез SMS или чрез автоматично обаждане и ползването на еднократна парола за допълнително потвърждаване на онлайн превод е безплатно.
При получаване на SMS или автоматично обаждане в режим на роуминг е възможно да бъдат начислени допълнителни такси от мобилния оператор.

 • Кой може да се възползва от услугата "Онлайн регистрация“?

Онлайн регистрацията за Интернет банкиране е услуга, която е достъпна за всички физически лица клиенти на Банката, със съществуващ продукт*, които никога не са имали регистрация и достъп до e-Postbank.

 • Какви възможности предлага онлайн регистрацията за Интернет банкиране?

Само в три лесни стъпки, изцяло онлайн, може да използвате базовите функционалности на Интернет банкирането на Пощенска банка, които включват:

• Бърз и сигурен достъп до всички Ваши банкови продукти.
• Възможност за преводи между собствени сметки.
• Плащане на задължения по Ваши кредитни продукти.
• Информация и справки за ползваните сметки и кредитни продукти.
• Информация за валутни курсове и валутен калкулатор.
• Възможност за промяна на парола.
• Преглед на потребителски сесии.
• Използване на мобилното приложение на банката m-Postbank за изброените услуги.

 • Има ли такса за регистрация?

Онлайн регистрацията за Интернет банкиране e-Postbank e безплатна.

 • Каква е таксата за извършване на преводи между собствени сметки?

При извършване на превод между собствени сметки не се дължи такса.

 • Кои продукти ще бъдат добавени в профила за Интернет банкиране след успешна онлайн регистрация?

След успешна онлайн регистрация всички Ваши съществуващи в банката продукти ще бъдат добавени във Вашия профил за Интернет банкиране.

 • Как мога да извърша онлайн регистрация за Интернет банкиране?

Регистрацията се извършва изцяло онлайн в три лесни стъпки.

 • Какви са трите лесни стъпки за онлайн регистрация?

Стъпка 1 – Данни за регистрация**
• Три имена
• ЕГН
• E-mail
• Мобилен телефон
 

Стъпка 2 - Потвърждаване на регистрация
На посочения от Вас e-mail ще получите линк за потвърждаване на Вашата регистрация.
Стъпка 3 – Завършване на регистрация
Необходимо е да създадете парола за достъп и да въведете, получен чрез SMS код, за да завършите Вашата регистрация.

 • Какво още предлага Интернет банкирането на Пощенска банка и как мога да активирам пълната му функционалност?

Може да получите достъп до пълната функционалност на услугата Интернет банкиране, която включва много допълнителни възможности за управление на Вашите финанси бързо, лесно и удобно само с едно посещение в удобен за Вас клон на Банката.

 • Как мога да достъпя профила си при забравена парола?

За всички клиенти, които са се регистрирали онлайн и не са заявили в клон използване на пълната функционалност на системата, могат да създадат нова парола за достъп до своя профил в Интернет банкиране

* Сметка и/или кредитен продукт, за които клиент има действащ договор с Банката.
** Въведената информация трябва да съответства на актуалните данни, предоставени от Вас на Банката.

 • За кого е предназначена услугата Интернет Банкиране на Пощенска банка?

Услугата е предназначена за всички клиенти – физически и юридически лица, които имат сметка – разплащателна / спестовна / депозитна или друг банков продукт – кредитна карта или кредит.

 • Каква е цената на услугата?

За регистрация или поддръжка на услугата няма такса.

 • За какво мога да ползвам услугата?
  • Информация за баланс и движения по сметки в банката – разплащателни, депозитни, спестовни; информация за кредитни продукти и банкови карти;
  • Прехвърляне на средства между сметките на клиента в банката;
  • Левови и валутни преводи – вътрешнобанкови и междубанкови;
  • Погасяване на задължения по кредити и кредитни карти;
  • Плащане на задължения по комунални услуги и данъци;
  • Плащания към бюджета и др.
 • Как да използвам e-Postbank и какво ми е необходимо?

За да получиш информация за твоите продукти, да нареждаш преводи между собствени сметки и да плащаш битови задължения е достатъчно само да въведеш потребителско име и парола в https://e-postbank.bg . За преводи към трети лица е необходимо използването на цифров сертификат или КЕП.

 • Има ли определени браузъри, с които трябва да работя?

Можеш да правиш справки в системата, прехвърляне между собствени сметки и плащане на комунални услуги само с вход в системата, от всеки браузър и компютър. За извършване на преводи към трети лица (в това число и плащане по кредитна карта на друго лице), бюджетни или валутни преводи е необходимо да се инсталира и използва цифров сертификат или КЕП в браузър Internet Explorer или друг браузър*
Повече информация за техническите изисквания може да бъде намерена в общата информация за услугата.

 • Как мога да заявя промяна на лични данни – мобилен номер, имейл и други?

За промяна на лични данни е необходимо да посетиш удобен за теб клон на банката, където да попълниш "Искане за промяна на лични данни". Юридическите лица могат да заявят промяна само в обслужващия ги клон на банката.

 • Мога ли да си сменя потребителското име и паролата или мога да използвам само предоставените от Банката?

Можеш да смениш Потребителското име и паролата по всяко време от ТАБ Сигурност – Смяна на потребителско име, съответно Смяна на парола.

 • Преинсталирах си операционната система и не мога да подписвам преводи, какво да направя?

При преинсталиране на операционна система сертификатите на компютъра се изтриват. Необходимо е да посетиш удобен клон на банката (юридическите лица е необходимо да посетят обслужващия ги клон), за да бъде изтрита информацията за сертификата от профила ти, след което можеш да заявиш нов през ТАБ Сигурност, меню Сертификати. В случай, че сертификатът предварително е бил експортиран и съхранен, след преинсталиране на операционната система може да бъде импортиран и използван отново, без нужда от издаване на нов.

 •   Мога ли да платя своите битови задължения през Интернет банкиране?

Да. Можеш да абонираш битови сметки за плащане от ТАБ Комунални и данъци. Битовите задължения могат да бъдат платени от разплащателна сметка или с кредитна карта.

 • Мога ли да работя на повече от един компютър?

Можеш да правиш справки, да извършваш преводи между собствени сметки и да плащаш битови задължения от всеки един компютър след вход в интернет банкирането. За да извършваш преводи към трети лица е необходимо цифровият сертификат или КЕП да бъдат импортирани в браузър Internet Explorer или друг браузър* на всеки компютър, от който ще извършваш активни операции.

 • Сигурно ли е използването на интернет банкиране?

Да. За да осъществиш вход в системата са необходими потребителско име и парола, които се определят от теб. За да извършваш активни операции – преводи към трети лица, плащане по кредитна карта на трето лице, валутни преводи, бюджетни преводи и др. трябва да разполагаш със софтуерен сертификат /издава се безплатно от Пощенска банка/ или с Квалифициран електронен подпис /КЕП/.
Банката препоръчва използване на КЕП и активиране на SMS / имейл нотификации за плащане през електронното банкиране. За юридическите лица се препоръчва и прилагане на различни нива на подписване на трансакциите.

За допълнителна информация са достъпни демо клипове за услугата интернет банкиране в раздел Ръководства и Общи условия.   

 *Имаш възможност да подписваш с Цифров сертификат или КЕП независимо от използвания браузър и операционна система чрез услугата за електронно подписване – BISS на БОРИКА АД. За да използваш BISS е необходимо програмата да бъде инсталирана, заедно със съответните компоненти, спрямо използваните операционна система и браузър. Информация за необходимите настройки ще намериш в профила ти за интернет банкиране, меню Настройки >> Технически изисквания.

 • Получавам съобщение "Потребителят вече има активна сесия“?

Съобщението за активна сесия се получава, когато не си излязъл от приложението чрез бутон Изход "X", а директно си затворил браузъра. В този случай е необходимо да изчакаш 10-15 мин, да рестартираш браузъра и да заредиш сайта отново.

 • Какво да направя, в случай че съм забравил паролата си?

Първо провери дали не въвеждаш паролата си на кирилица или с главни букви. Ако отново не успяваш да влезеш в електронното си банкиране можеш да заявиш нови входни параметри (потребителско име и парола) в офис на банката. Необходимо е  заявка за това да бъде подадена лично от потребителя на услугата.

 • Подпис – как се подписва и изпраща превод?

В секция "Преводи", в таб Днешни или в таб Чакащи можеш да видиш преводите, които чакат подпис и изпращане.
 
Подписване – кликни върху иконата  
В зависимост от браузъра и сертификатите, инсталирани на компютъра, избери сертификат, с който ще подписваш. Появява се системно съобщение, което изисква да потвърдиш използването на ключ за подписването на превода.
Изпращане - кликни върху иконата 

 • Преводи – какво е "Статус на превод" и какво е неговото значение?

Описание на статусите на преводите:

 

 • Събиране на подписи - първоначално състояние на превод. Такъв превод не се изпълнява и обработва, докато не се подпише и изпрати за обработка от банковата система.
 • Чака за изпълнение - преводът изчаква обработка от банковата система. В този статус преводът може да престои най-късно до края на работния ден, зададен като дата на изпълнение. Ако за това време банковата система не го обработи, служебно се отхвърля. Необходимо е да провериш наличността си по сметката, за да си сигурен че превода ще се изпълни.
 • Успешно изпратен - краен статус; преводът е получен, обработен и записан в банковата система и ще бъде изпълнен в предвидените срокове. Изключение правят някои валутни преводи, за които са необходими допълнителни документи, и масовите плащания, които подлежат на допълнителна обработка.
 • Неуспешно изпратен - краен статус ; такъв превод не е получен в банковата система по технически причини и няма да бъде изпратен отново. Създай подобен превод и го изпрати отново.
 • Отхвърлен - краен статус ;  Банковата система е обработила и отхвърлила този превод. Преводът няма да бъде изпълнен. Провери причините за отхвърлянето от меню "Преводи - Справки". Можеш от "Създай подобен“ да генерираш същия превод и да коригираш грешните данни.
 • Заключен (в опашката) - временен статус - обработва се в момента - провери статуса малко по-късно.
 • С изтекъл срок на валидност - краен статус. Преводът няма да бъде изпълнен. Ако желаеш, създай подобен и го изпрати.
 • Отказан от клиента - краен статус. Без ефективно отражение по салдото и разполагаемостта на сметка ти. 

Можеш да подадеш лесно и удобно заявка за промяна на лимити за парични преводи през профила си в услугата „Интернет банкиране“ - e-Postbank. Само за няколко минути можеш да заявиш онлайн промяна както на лимитите – максимален размер на единичен превод /лимит за транзакция/, така и за дневен лимит на преводите /максимален общ размер на преводите, които могат да бъдат извършвани в рамките на едно денонощие/.

 • Какво е необходимо, за да подадеш заявка?
  • Да имаш регистрация за Услугата за Интернет банкиране - e-Postbank
  • Да си предоставил в банката актуален номер на мобилен телефон, за да получиш еднократен код чрез СМС /възможно е само когато номерът е издаден от регистриран в Република България мобилен оператор/ или автоматично обаждане преди стартиране на заявката.
  • Да имаш средство за електронно подписване на документи– цифров сертификат от Пощенска банка или квалифициран електронен подпис (КЕП).
 • Как да подадеш заявка?

Стъпка 1 . Влез в меню "Преводи“, раздел "Лимити" в твоя профил в e-Postbank.

Стъпка 2. След успешно въвеждане на код, получен чрез СМС или автоматично гласово обаждане избери сметка, по която желаеш да коригираш лимитите като посочиш нови лимити.

Стъпка 3. Подпиши заявката с цифров сертификат от Пощенска банка или с квалифициран електронен подпис (КЕП). Ще получиш съобщение в профила си за Интернет банкиране, когато заявката бъде обработена от Банката. Статуса можеш да следиш и в профила си за Интернет банкиране, в меню Преводи -> Лимити.

 • Кой може да подава заявка за промяна на лимити онлайн?

Услугата е налична за следните клиенти на банката: физически лица, търговски дружества и еднолични търговци и лица упражняващи свободни професии, които ползват услугата „Интернет банкиране“.

Възможност за подаване на заявка за онлайн промяна на лимити за физически лица  има Оправомощеният държател по смисъла на "Общите условия на "Юробанк България" АД за електронно банково обслужване "Интернет банкиране" за индивидуални и корпоративни клиенти“ /ОУИБ/, когато той съвпада с Титуляра на сметката.

Възможност за подаване на заявка за онлайн промяна на лимити за търговски дружества, еднолични търговци и за лица упражняващи свободни професии се предоставя на Оправомощен държател след изрично писмено искане от титуляра на сметката, направено във финансов център на Банката. За целта законните представители на титуляра на сметката  или техен пълномощник, упълномощен с изрично пълномощно съгласно изискванията на Банката следва да се явят еднократно лично в Банката и да заявят ползването на услугата чрез подписване и подаване на документи по неин образец.

Заявката за онлайн промяна на лимити се прави чрез Интернет банкирането, в профила на Оправомощения държател.

 • Промяната на лимитите отразява ли се на мобилното банкиране?

Дневният лимит за парични преводи през приложението Мобилно банкиране е определен от Банката в максимален размер на 3000 валутни единици за всяка сметка, заявена в услугата за 24 часа и не може да се увеличава.

Дневният лимит за мобилно банкиране е част от общия дневен лимит на преводите през интернет банкиране /максимален общ размер на преводите, които могат да бъдат извършвани в рамките на едно денонощие/.

При намаляване на лимита за интернет банкиране промяната ще окаже влияние и върху лимита за мобилно банкиране.

 • Нужно ли е да имам средство за подписване, за да подам онлайн заявка за промяна на лимити?

Да, нужно е да имаш валидно средство за електронно подписване – цифров сертификат от Пощенска банка или квалифициран електронен подпис (КЕП), с който да подпишеш заявката преди да я изпратиш за обработка. Повече информация за средствата за подписване ще намериш тук.

 • Кой подписва заявката за промяна на лимити?

При физическите лица заявката за онлайн промяна на лимити се подписва лично от Оправомощения държател, който съвпада с Титуляра на сметката.

При търговски дружества, еднолични търговци и при лица упражняващи свободни професии Оправомощен държател с право за онлайн подаване на заявка за промяна на лимити може да заяви промяна на собствените си лимити за Интернет банкиране или на лимитите на друг Оправомощен държател. При заявяване на онлайн промяна на лимити на друг Оправомощен държател заявката се подписва и от заявителя (който заявява промяната) и от Оправомощения държател, чиито лимити се променят.

 • Промяна на кои лимити мога да заявя онлайн?

Онлайн можеш да заявиш промяна на лимит за единичен превод /лимит за транзакция/ или дневен лимит за преводи през Интернет банкиране /максимален общ размер на преводите, които могат да бъдат извършвани в рамките на едно денонощие/.

Можеш да избереш желаната сума за лимит в предварително определени от Банката граници /интервали/. Границите за заявяване на лимит се визуализират при попълване на заявката за промяна.

 • От кога влизат новите лимити в сила?

С подписване и подаване на искане за промяна само заявяваш исканата корекция - увеличаване или намаляване на лимитите за парични преводи в Услугата „Интернет банкиране“. Искането се разглежда от служители на Банката. Новите лимити влизат в сила само след одобрение от Банката, като тя има право и да откаже одобрение.

Попълването и изпращането на заявката за онлайн промяна на лимити отнема няколко минути. Заявките се обработват от страна на Банката в срок до три работни дни.

 • Ще бъда ли уведомен за статуса на заявката за онлайн промяна на лимити?

Да, след като заявката бъде обработена от Банката ще получиш системно съобщение в меню "Съобщения", раздел "Системни известявания" в профила си в Интернет банкиране, от което ще разбереш дали заявката е одобрена или отказана от Банката. Можеш също да следиш статуса на заявките в твоя профил в e-Postbank, меню "Преводи", раздел "Лимити".

 •   Какви са таксите за заявка за онлайн промяна на лимити?

За заявка за онлайн промяна на лимити през Интернет банкирането няма такси.

 •   Мога ли да откажа изпратена заявка за онлайн промяна на лимити?

Можеш да откажеш заявката от профила си, меню „Преводи“, раздел „Лимити“ преди тя да е обработена от Банката. В случай, че заявката вече е обработена и одобрена от Банката е нужно да изпратиш нова заявка, за да промениш отново лимитите си.     

 • За кого е предназначена услугата?

Услугата е предназначена за следните клиенти на банката – пълнолетни и дееспособни физически лица с поне един активен продукт в Банката, юридически лица, регистрирани в Търговския регистър, еднолични търговци и лица упражняващи свободни професии, които са с актуални и пълни данни в банковата система , регистрирани са и ползват системата за електронно банково обслужване "Интернет банкиране".

 • Кой може да открива сметка онлайн?

Всички клиенти физически лица включително еднолични търговци и лица упражняващи свободни професии, имат право да откриват собствени сметки онлайн, в случаите, когато Оправомощеният държател по смисъла на "Общите условия на "Юробанк България" АД за електронно банково обслужване "Интернет банкиране" за индивидуални и корпоративни клиенти“ (ОУИБ) съвпада с Титуляра на сметката.

Право за онлайн откриване на сметки за юридически лица се предоставя по изрично писмено искане на Титуляра на сметката, направено във финансов център на Банката. За целта законен/и представител/и и Оправомощен/и държател на лицето (по смисъла на ОУИБ), следва да се явят еднократно лично в банката и да заявят ползването на услугата като определят активните и пасивните права по нея и посочат техническите/електронни средства за идентификация и подписване от името на Клиента, съобразно предвиденото в ОУИБ.

 • Нужно ли е да имам средство за подписване, за да откривам сметки онлайн?

Да, нужно е да имаш валидно средство за електронно подписване – цифров сертификат от Пощенска банка или квалифициран електронен подпис (КЕП),  с който да подпишеш необходимите документи. Повече информация за средствата за подписване ще намериш тук. 

 • Какви права ще имам по новооткритата сметка?

Ако откриваш сметка като физическо лице тя се добавя автоматично в профила ти за интернет банкиране с активни права. В случаите на откриване на сметка от юридически лица, Оправомощеният държател потребителят, който има право да открива  сметки онлайн, определя правата по сметката на всички останали Оправомощени държатели, като прави избор между правата, предоставени по вече съществуващи сметки на клиента, които са абонирани регистрирани за ползване чрезза услугата "Интернет банкиране“. Правата на потребителите Оправомощените държатели по сметки, които се откриват онлайн, са идентични с правата по избраната сметка.

 • Необходимо ли е да имам активни права, за да открия сметка?

За откриването на сметки, които не изискват захранване при откриването им, не е нужно да имаш активни права по смисъла на ОУИБ. За сметки, които изискват захранване, като например депозитни сметки, е необходимо да имаш активни права, за да захраниш сметката.

 • Колко време отнема откриването на сметка?

Попълването и подписване на документите от страна на клиента отнема няколко минути. Обработването на заявките от страна на банката отнема до 2 часа за сметки, откривани от физически лица и до 2 работни дни, когато сметката се открива от Оправомощен държател към клиент юридическо лице.

 • Ще бъда ли уведомен след като е открита сметката?

 Да, след като заявката бъде обработена от страна на банката ще получиш уведомителен имейл. Можеш да следиш статуса на заявките в твоя профил в  e-Postbank, меню "Сметки", раздел "откриване на сметки".

 • Какви са таксите при онлайн откриване на сметки?

За откриване на сметка онлайн през системата за електронно банково обслужване "Интернет банкиране" няма допълнителни такси. Таксите по обслужване на сметка открита онлайн са еднакви с тези на сметка открита в банков клон. Повече информация можеш да намериш тук. 

 • Какви продукти могат да се открият онлайн?

Онлайн можеш да откриеш определени видове сметки, които са специално обозначени в приложимия Лихвен бюлетин на банката, заедно с условията по тях .

 • Как удостоверявам верността на подписаните документи?

За всяка открита сметка ти предоставяме файл в p7m формат, който ще намериш при преглед на обработена заявка. Той съдържа криптирана информация относно положените електронни подписи от твоя страна и от страна на банката, дата и час на подписване, както и подписаното съдържание. Съдържанието на файла можеш да видиш с помощта на тази програма тук . След отправено писмено искане до Банката имаш право да получиш копия от документите  и на хартиен носител.
 

 • Мога ли да се откажа от сключения онлайн договор за сметка?

Ако си физическо лице, което е "Потребител“ по смисъла на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР) имаш право, без да дължиш обезщетение или неустойка и без да посочваш причина, да се откажеш от договора за сметката в срок от четиринадесет дни, считано от датата на сключването му, по реда на Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в "Юробанк България“ АД“.

Test Answer

Разбери как да заявиш нова парола

Може да заявиш нова парола в клон на банката или онлайн на www.e-postbank.bg.
За да преиздадеш успешно нова парола е необходимо предоставените в Банката клиентски данни да бъдат коректни, както и да е актуален мобилният номер, на който ще получиш еднократен код за потвърждаване на новоизбраната парола.

За да прехвърлиш сертификат от един компютър на друг е необходимо първо да го запишеш на преносим носител. 
Начинът за прехвърлянето на цифров сертификат, издаден от Пощенска банка на друг компютър, е описан в "Ръководство за потребителя - Работа със сертификат - Съхраняване на сертификат върху преносим носител и Прехвърляне на сертификат от преносим носител".  

За да нареждате преводи към трети лица, както и да изпълнявате операции, които изискват подпис е необходимо да използвате Цифров сертификат, издаден от Пощенска банка или Квалифициран Електронен Подпис (КЕП).

 • Как да заявя и да инсталирам сертификат?

Сертификат може да инсталираш / регистрираш от секция "Сигурност“ – таб "Сертификати".

Ако искаш да :

- инсталираш Цифров сертификат издаден от Пощенска банка

1) От меню "Сигурност“- таб "Сертификати“, избери “Заяви сертификат” и инсталирай сертификата за минута.
2) Въвеждаш получения на мобилния телефон, еднократен код за издаване на сертификата.
3) Избираш парола за сертификата, която е известна само на теб. Паролата трябва да отговаря на определени изисквания, които ще видиш изписани на екрана.
4) Когато сертификатът бъде издаден ще се визуализира съобщение на екрана и линк за изтегляне. Всичко, което трябва да направиш е да запаметиш сертификата в хранилището на браузъра или в друга папка*
* В зависимост от това дали ползваш Internet Explorer или друг браузър и използваш програмата BISS за подписване извън браузъра

- регистрираш за работа в интернет банкирането Квалифициран електронен подпис (КЕП):

1) Инсталирай своя КЕП и придружаващия го софтуер на твоя компютър, съгласно инструкциите на издателя му.
2) От меню "Сигурност“- таб "Сертификати“, стартирай "Регистрирай КЕП“.
3) Избери сертификата, който искаш да регистрираш, въведи неговия PIN и натисни "Регистрирай“.

Заявяването и инсталацията на сертификата трябва да бъдат направени от един и същ компютър, потребител на компютъра и браузър.

Повече информация за работата със сертификати можеш да намериш в секция Сертификати. 

 • Какво е необходимо да направя като настройки, за да нареждам преводи към трети лица?

За да нареждате преводи към трети лица, както и да изпълнявате операции, които изискват подпис е необходимо да използвате Цифров сертификат, издаден от Пощенска банка или Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) и да направиш необходимите настройки за подписване на преводи.

 • При работа с браузър Internet Explorer, версия 10 или 11 следва да направите следните настройки:

Настройки на браузъра за работа със сертификати;
∙ Инсталиране на Удостоверителни сертификати;
∙ Инсталиране на компонента Capicom.dll от Microsoft;
Подробна информация и линкове към необходимите компоненти може да намериш в твоя профил за интернет банкиране, меню Настройки, секция Технически изисквания.

 • При работа с друг браузър (Mozilla Firefox, Chrome, Safari и др.) следва да направите следните настройки:  

Инсталиране на програма за Браузърно-независимо подписване (BISS). Подробна информация за програмата и линк за инсталация може да намериш в твоя профил за интернет банкиране, меню Настройки, секция Технически изисквания.

 •   Не мога да направя заявката за сертификат. Получавам съобщение за грешка, какво трябва да направя?

Разгледай секция "Сертификати" - вероятно браузърът ти не е настроен за работа със сертификати. Това обикновено се дължи на проблеми, свързани със сигурността на твоите системи и браузър, които ползваш.

 • Как мога да прехвърля сертификата на друг компютър?

За да прехвърлиш сертификат от един компютър на друг е необходимо първо да го запишеш на преносим носител.
Начинът за прехвърлянето на цифров сертификат, издаден от Пощенска банка на друг компютър, е описан в "Ръководство за потребителя - Работа със сертификат - Съхраняване на сертификат върху преносим носител и Прехвърляне на сертификат от преносим носител".  

Сертификат може да инсталираш / регистрираш от секция "Сигурност“ – таб "Сертификати".

Срокът за съхраняване на личните Ви данни зависи от взаимоотношенията, които имате с Банката. Когато Вие кандидатствате за наш продукт или услуга, но не бъдете одобрен или Вие решите да се откажете, личните Ви данни ще бъдат съхранени за ограничен период от време (1 година).

Ако Вие сте наш клиент и ползвате продуктите и услугите на Банката, имаме законово задължение да съхраняваме Вашите лични данни не само за срока на изпълнение на договорните ни отношения, но и в продължение на 5 години след прекратяването им. В определени случаи този срок може да бъде удължен до 7 години при поискване от компетентен държавен орган. Ако съхраняването на данните Ви е необходимо за висящо производство, страна в което е Банката (например съдебно, административно производство, при разглеждане на Ваша жалба пред Банката и др.), то ние ще ги пазим до приключването на тези производства.

В допълнение, ако Вие сте кредитополучател, който не е изплатил изцяло или частично задълженията си към Банката, или права и задължения по договора с Вас бъдат прехвърлени (т.нар. цесия), ние ще съхраняваме личните Ви данни за период от 10 години след приключването на договорните ни взаимоотношения.

Ако се възползвате от правото си на ограничаване на обработване, Банката ще пази личните данни, докато Вие не укажете друго.

Ние ще актуализираме редовно настоящото Уведомление, за да бъдете надлежно информирани за това как обработваме Вашите лични данни. Ако направим промени, които са съществени за целите и основанията за обработване, ще публикуваме съобщение в нашия интернет сайт www.postbank.bg.

Това Уведомление за обработване на личните данни е актуализирано за последен път на 12.03.2020 г.

Ние използваме личните Ви данни, за да обработим и оценим всяко заявление за продукт на Банката, да поддържаме Вашите сметки, да развиваме и усъвършенстваме нашите продукти и услуги, както и да спазваме законите, които регулират нашата дейност.

Съставихме този подробен списък, за да Ви информираме какви са целите, за които ползваме лични данни, както и кои са основанията ни. Тук ще разберете и кои са нашите легитимни интереси. 

За какво обработваме личните данни Нашето основание

За да знаем кои сте Вие

Законът ни задължава да идентифицираме нашите клиенти. Това означава, че ние трябва да събираме Ваши лични данни, включително и да изискваме копие от Ваш документ за самоличност, като го съхраняваме, а ако се налага и да го актуализираме. Също така, това ни позволява да защитим клиентите си от злоумишлени действия, свързани с кражба на самоличност и опити за измама чрез използване на фалшиви документи.

Законово задължение

За да оценим риска

Ние имаме легитимен интерес да оценим рисковете, когато взимаме решение дали клиентът е подходящ за кредитен продукт. Съществуват и наши законови задължения относно това как да кредитираме отговорно. Това означава, че винаги, когато Вие кандидатствате за кредитен продукт, ние ще използваме информацията, която ни предоставяте или с която вече разполагаме, за да я проверим и за да оценим рискове.

Във връзка с оценката на риска и на Вашата кредитоспособност, при проверките, които правим на предоставените от Вас данни, ние получаваме информация за Вас от регистрите, поддържани от държавни органи, институции и учреждения, като например Национален осигурителен институт (НОИ), Национална агенция за приходите (НАП), Централен кредитен регистър (ЦКР), Национална база данни „Население“ при МРРБ (ГРАО), Министерство на вътрешните работи (МВР) и други. Когато е приложимо, с оглед изисквания на някои от институциите, ние правим тези проверки след получаване на Вашето съгласие за тях.

Легитимен интерес

Законово задължение

Вашето съгласие

За да сключим договор и да го изпълняваме

Личните Ви данни се обработват, за да встъпим в и да поддържаме договорни взаимоотношения, а наше законово задължение е да съхраняваме тези данни и след приключването им. Обработването на информацията Ви е задължително условие, за да отпуснем кредит и да осигурим неговото погасяване, да открием и осигурим обслужването на Ваши сметки, включително да изпълняваме Вашите разплащания, да поддържаме история на Вашите трансакции и да Ви предоставяме извлечения, да Ви уведомяваме за промени, които Ви касаят и да Ви помогнем, когато са възникнали проблеми или сте подали оплакване.

Законово задължение

Вашето съгласие

За да предотвратим изпиране на пари, финансиране на тероризъм и измами

Законът ни задължава да съдействаме за борбата срещу заплахите от тероризъм и изпиране на пари.

Ние също така имаме легитимен интерес да предотвратим щети за Банката и нейните клиенти от злоумишлени действия (например интернет измами, опити за използване на подправени и/или фалшиви документи и др.). Личните данни могат да бъдат обработени и за защита на легитимния интерес на трети страни.

Легитимен интерес

Законово задължение

За да съберем свои вземания

Ние имаме легитимен интерес да получим дължими към Банката суми по необслужвани кредити. Това означава, че може да инициираме законосъобразна процедура, чрез която това да бъде направено.

Наред с това, нашите действия във връзка със събиране на вземания са и действия с оглед осигуряване на изпълнението на сключения с Вас договор.

Легитимен интерес

Договор с Вас

За да подобрим нашите услуги

Ние искаме да бъдем уверени, че предоставяме на нашите клиенти най-доброто възможно обслужване и качествени услуги. Затова разработваме нови продукти, подобряваме своите системи, правим тестове и анализираме информация, която ни помага да откриваме нови възможности за бизнес. Също така, ние непрестанно актуализираме нивото на сигурност на своите информационни системи и процеси.

Легитимен интерес

За да научавате приоритетно за наши продукти и услуги (т.нар. директен маркетинг)

Ние постоянно разширяваме портфолиото си от продукти и услуги, организираме промоционални кампании и създаваме по-добри условия за клиентска удовлетвореност. Когато предполагаме, че бихте се интересували от конкретна наша оферта, ние имаме легитимен интерес да я споделим с Вас. Ние не искаме да Ви поднасяме ненужно или досадно рекламно съдържание, поради което използваме информацията, която имаме за Вас, за да решим как, кога и с какво да Ви запознаем. Това правим чрез профилиране.

В случай че изберете да не получавате информация за наши актуални продукти и услуги, ние винаги ще Ви предоставим възможност да ни информирате за това. Когато ни уведомите, че не искате да получавате такава информация, ние ще се постараем да удовлетворим желанието Ви незабавно.

Легитимен интерес

За да управляваме нашата дейност и да спазваме законите

Имаме легитимен интерес да организираме и управляваме нашата дейност като финансова институция по най-добрия възможен начин, а така също и да се съобразяваме с изисквания, които са установени от регулаторната рамка за българската финансова система. Това означава, че ние обработваме лични данни, за да осигурим поддържане на деловодна система, да докладваме и комуникираме с компетентни държавни органи, одитори или други получатели на информация, на които личните данни могат да бъдат разкрити законосъобразно. В допълнение, Банката възлага обработване на лични данни на трети страни, които се наричат обработващи. Това са дружества и лица, които ни предоставят услуги. Ние винаги ще изискваме необходимите гаранции за опазването неприкосновеността на Вашите лични данни и ще контролираме обработващите.

Легитимен интерес

Законово задължение

За да изпълним цел, за която сте дали Вашето съгласие

В определени случаи, когато друго условие не е приложимо и за постигането на конкретна цел, Банката ще се нуждае от съгласието Ви, за да обработва личните Ви данни.

Ако ние се нуждаем от Вашето съгласие, ще го изискаме от Вас по ясен и открит начин. Вие ще можете да оттеглите своето съгласие и Банката ще преустанови обработването на Вашата информация за съответната цел.

Съгласие

Законът ни позволява да обработваме лични данни, ако е налице едно или повече от следните условия:

 • Да изпълняваме договор, по който сте страна или ако сте предприели действия за сключването на договор с нас;
 • Когато имаме задължение, което е посочено в закон;
 • Когато е налице наш легитимен интерес;
 • Когато разполагаме с Вашето съгласие.

За легитимен интерес се счита обработване на лични данни, осъществявано поради икономически, търговски или друг интерес на Банката или на трета страна, който е с преимущество над този на лицата, и обработването не накърнява правата им. Дори и при наличието на такъв интерес обаче, нашите действия спрямо Вас винаги ще бъдат честни и прозрачни и във всеки случай ще бъдат подлагани на предварителна преценка относно съотношението на интереса на Банката или третата страна и правата на лицата.

Всяко от гореизброените права можете да упражните лично или чрез изрично упълномощено от Вас лице в офис на Банката, както и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Създали сме специален формуляр, който да Ви улесни при упражняването на Вашите права.

При определени условия ние може да изискаме от Вас такса за отговаряне на искане. Таксата е установена в нашата Тарифа.

Ние сме Пощенска банка, с юридическо име „Юробанк България" АД (по-долу „Ние“ и „Банката“), дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 000694749. Нашите координати за връзка са: гр. София, 1766, ул. „Околовръстен път" № 260; тел: 0700 18 555; e-mail: klienti@postbank.bg; www.postbank.bg.

Наш основен приоритет е да работим етично и отговорно, да спазваме законодателството, включително и в областта на защитата на личните данни, и да удовлетворим Вашите очаквания към нас по отношение на обработването на личните Ви данни. Ние непрекъснато подобряваме своите вътрешни процедури и работни процеси. Нашите служители са обучени и задължени да опазват неприкосновеността на личната информация на клиентите.

Банката е определила специален служител, който е отговорен за спазването на нормативните изисквания при обработването на личните данни и прилагането на най-добрите международни практики. Това е нашето длъжностно лице по защита на данните и Вие може да се свържете с него чрез e-mail, изпратен до dpo@postbank.bg или чрез писмо до адрес: гр. София, 1766, ул. „Околовръстен път" № 260, отдел „Защита на данните“.

Ние считаме, че Вашата лична информация е конфиденциална и ценим неприкосновеността й. Затова се отнасяме с голямо внимание към обработване, което представлява разкриване или предоставяне на личните Ви данни на трети страни. Винаги, когато разкриваме Вашите лични данни, това е наложително за изпълнението на посочените по-горе цели.

В зависимост от взаимоотношенията ни, може да разкрием личните Ви данни на следните категории получатели:

 • Дружества от финансовата група, към която принадлежи Банката;
 • Дружества и лица, които ни предоставят услуги по внедряване и поддръжка на информационни системи, технически услуги, юридическа консултация, архивни, административни или други подобни услуги, които са нужни пряко в процеса на Вашето обслужване или за цялостното функциониране на Банката;
 • Държавни органи, институции и учреждения, в чиито регистри се осъществяват справки, необходими при встъпване във взаимоотношения с Вас, за оценка на кредитоспособността Ви или за целите на получаване на друг вид информация, необходима за сключването на договор с Вас или за изпълняването му (НОИ, НАП, ЦКР, ГРАО, МВР и др.)
 • Дружества, на които може да възложим събирането от наше име на наши вземания по ползвани от Вас кредитни продукти;
 • Дружества, които ни съдействат, за да подобряваме нашите продукти и услуги и които могат да се свържат с Вас от наше име, за да Ви предложат оферта или да Ви поканят да участвате в проучване;
 • Ако ползвате дебитна или кредитна карта, ние ще споделяме информация с дружества и организации, с които си партнираме, за да предлагаме този продукт;
 • Лица, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектуване, доставка (вкл. чрез SMS съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция и/или информационни материали на Банката;
 • Системни оператори, обслужващи плащания;
 • Доставчици на платежни услуги във връзка със задълженията на Банката по Регламент (ЕС) 2015 / 847;
 • В случай че ние решим да прехвърлим права и задължения по договор с Вас, личната Ви информация също ще бъде предоставена на получателя;
 • Ако нашите отношения предвиждат учредяване на обезпечение, лични данни ще бъдат разкрити към нотариуси, Агенция по вписванията и/или други органи, водещи регистри, които по закон изискват вписване на обезпечението;
 • Национална агенция за приходите (НАП), относно автоматичния обмен на финансова информация по чл. 142б, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който изисква предоставяне на информация за клиенти на Банката, включително действителни собственици на дружества. Информацията, която се предоставя, включва имена, адрес, данъчен номер, дата и място на раждане, номер на сметка, наличност по сметката, както и реализирани по сметката доходи;
 • Други получатели, които имат законови правомощия да изискат от Банката да предостави личните Ви данни. Такива са Българска Народна Банка, министерства, комисии, агенции, правораздавателни органи, правоохранителни органи и други. В някои случаи е законово задължение на Банката да инициира предоставянето на личните Ви данни (например при изпълнение на задължения, посочени в Закона за мерките срещу изпиране на пари) или поради легитимен интерес, включително на трета страна.
Като част от одобрението в процедурата по кандидатстване за кредит, личните Ви данни могат да бъдат предмет на автоматизирано обработване и автоматизирано вземане на решение. Това означава, че специализиран софтуер на Банката ще обработи автоматично (без човешка намеса) предоставените от Вас данни и ще ги анализира от гледна точка на предварително зададени в алгоритъма на софтуера критерии. В резултат, заявлението Ви ще бъде оценено с определен брой точки, според които може да получи автоматично одобрение или автоматичен отказ. При приложено автоматизирано вземане на решение, имате право да изразите гледната си точка по решението, да го оспорите, както и да поискате участие на наш експерт във вземането на решението (т.е. човешка намеса).
Ако по някаква причина Вие не сте доволни от действията на Банката спрямо личните Ви данни, бихме искали най-напред да ни информирате, за да разберем на какво се дължи проблемът и да се постараем да го разрешим. Нашето длъжностно лице по защита на данните ще разгледа внимателно Вашето искане, както и ще отговори на всички Ваши въпроси. Въпреки това, ако считате, че не сте получили адекватно съдействие от Банката или че е налице нарушение на Вашите права, имате право да подадете жалба до надзорен орган. Този орган в Република България е Комисията за защита на личните данни.