Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД (РЛП)


Индекс / Дата -на актуализация РЛП1  3М зРЛП2  6М зРЛП3 
 1.7.2018  0,08%  0,09%
 0,14%
 1.8.2018  0,13% - -
 1.9.2018  0,10% - -
 1.10.2018  0,06%  0,07%
-
 1.11.2018  0,07% - -
 1.12.2018  0,07% -
 1.01.2019  0,08%  0,04%
 0,17%
 1.02.2019  0,09%, - -
 1.03.2019  0,05% - -
 1.04.2019  0,07%  0,04%
-
 1.05.2019  0,04% - -
 1.06.2019
 0,04%
- -
 1.07.2019  0,06%
 0,05%
 0,13%
 1.08.2019  0,06%
- -
 1.09.2019  0,04%
- -
 1.10.2019   0,01%
 0,04%
-
 1.11.2019   0,02%
- -

  1. Референтен лихвен процент определен съгласно  Методология приложима по договори за кредит в български лева след 01.07.2018 година
  2. Заместващ Референтен лихвен процент за ипотечни кредити и овърдрафти на физически лица със сключени договори преди 02.07.2018 година определен съгласно Методология на Банка Пиреос България АД за определяне на заместващ референтен лихвен процент, приложим по договори за кредит в български лева на физически лица сключени преди 01.07.2018 година при оригинален референтен лихвен процент на база Софибор 01.07.2018 година
  3. Заместващ Референтен лихвен процент за потребителски кредити на физически лица със сключени договори преди 02.07.2018 година определен съгласно Методология на Банка Пиреос България АД за определяне на заместващ референтен лихвен процент, приложим по договори за кредит в български лева на физически лица сключени преди 01.07.2018 година при оригинален референтен лихвен процент на база Софибор