Управление на свободни средства

Пощенска банка предлага пълна гама касови услуги, спомагащи за плавното протичане на ежедневните операции на корпоративните ни клиенти. Това включва откриване и поддържане на различни видове сметки, касови операции и разплащания в местна и чуждестранни валути:

Банкови сметки
Банкови сметки могат да бъдат открити във всеки клон или офис на банката. Не съществуват ограничения относно вида и валутата на сметките с титуляри местни или чуждестранни лица:

  • Разплащателни сметки:
    Осигурена поддръжка, достъп до средствата Ви и подробни дневни извлечения
  • Специални сметки:
    Набирателни, ликвидационни и депозитни

Свободни преводи
Пощенска банка обслужва входящи и изходящи преводи в местна и чуждестранни валути, гарантирайки навременното получаване на Вашите вземания или плащане на задълженията Ви. Левовите разплащания в структурата на банката се извършват в реално време. Преводи в левове към или от други банки се извършват чрез системите РИНГС и БИСЕРА. Валутните преводи се извършват чрез системата SWIFT с помощта на широката кореспондентска мрежа на Eurobank EFG.

Касови операции
Касови вноски и тегления – независимо че живеем във времето на електронните платежни инструменти, в ежедневните си финансови операции все още използваме банкноти и монети. Ние снабдяваме Вашия бизнес с необходимите Ви касови средства (до размера на салдата по текущите Ви сметки). Вашите касови наличности могат незабавно да бъдат превърнати в електронни платежни инструменти чрез депозитните ни услуги, които могат да се комбинират със събиране на наличностите Ви от Вашите пунктове за продажба чрез инкасовата фирма, с която си сътрудничим.
 

 

Документи