С оглед осигуряване на непрекъсваемост на платежните услуги, ще бъде необходимо всички ПОС устройства от Банка Пиреос да бъдат подменени с ПОС устройства на Пощенска банка преди Датата на оперативно обединение. За тази цел, с Вас ще се свържат наши служители за организиране на посещение във Вашите търговските обекти, в които има инсталирани ПОС терминални устройства.

За инсталиране на новото ПОС устройство е необходимо да бъде сключен нов договор за приемане на картови плащания с Пощенска банка. Считано от Датата на оперативно обединение се прекратява едностранно договорът за обслужване на разплащания с банкови карти, сключен с Банка Пиреос и в случай че до тази дата не бъдат подменени всички ПОС устройства на Банка Пиреос с такива на Пощенска банка, тези устройства ще престанат да функционират.