Premium Banking центрове

 

Град София  

  • Клон София  Бизнес Парк 2, Бизнес Парк София, Сграда 3 , тел. 02/811 65 41,  02/811 65 47 
  • Клон София Съборна , ул. Съборна №3, 02/ 816 68 53 02/816 68 41
  • Клон София Света Неделя, бул. Витоша №3, ет.2, тел. 02/816 61 94
  • Клон София Черни връх, бул. Черни връх №43 тел. 02/811 65 29, 02/811 65 21

Град Пловдив 

  • Клон Пловдив Шнитер, ул. Йосиф Шнитер №3, тел. 032/601922, 032/601923

Град Бургас

  • Клон Бургас, ул. Конте Адрованти №9, тел. 056/876921

Град Варна 

  • Клон Варна Сливница, бул. Сливница №24, тел. 052/688535, 052/688531   

Град Добрич

  • Клон Добрич, бул. 25-ти Септември  №42, тел. 058/655133

 Град Стара Загора 
  • Клон Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №107 A, тел. 042/610829  042/610823

Град Шумен

  • Клон Шумен, ул. Цар Освободител №103, тел. 054/850443