...

* Представените изчисления са само примерни и не представляват търговска оферта

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ

Валута BGN/EUR
Сума до 70 000
Срок до 120 м
Лихвен процент 5.55%
Месечна вноска 761.42
Валута BGN/EUR
Сума до 70 000
Срок до 120 м
Лихвен процент 6.95%
Месечна вноска 810.96
Валута BGN
Сума до 150 000
Срок до 300 м
Лихвен процент 4.45%
Месечна вноска 829.50
Валута BGN
Сума до 10 000
Срок до 12 м
Лихвен процент 11.95%
Месечна вноска 888.25
Валута BGN
Сума до 25 000
Срок до 84 м
Лихвен процент 16.5%
Месечна вноска 503.70