Акционери

Юробанк Груп, състояща се от Eurobank S.A. (Eurobank) и нейните дъщерни дружества, е силна банкова група, която притежава общо активи в размер на 79.4 млрд. евро и 10 643 служители. Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (Eurobank Holdings) е компанията майка на Юробанк Груп.

С обширна мрежа от 539  клона в Гърция и в чужбина, Юробанк предлага широка гама от финансови продукти и услуги на своите ритейл и корпоративни клиенти.

В Гърция Юробанк оперира чрез клонова мрежа за банкирането на дребно, специализирани бизнес центрове, центрове за частно банкиране и динамични дигитални канали. Държавите, в които Юробанк има присъствие са България, Кипър, Люксембург и Обединеното кралство (Лондон).

Философията на Юробанк Груп е фокусирана върху предоставянето на качествени услуги на своите клиенти, със внимание към техните специфични и разнообразни нужди.

 

Ключови данни за Юробанк Груп

млрд.евро

Брутни кредити

42.7

Депозити

57.7

Активи

79.4

Собствен капитал

7.8

Клонова мрежа

539

Гърция

294

Международна

245

Данни към 31 март 2024 г.

Освен главната си бизнес дейност Юробанк, отговаряйки на нуждите на днешната постоянно променяща се среда, последователно разработва практики, свързани със социалната отговорност и опазване на околната среда. Юробанк обвързва своите бизнес решения с опазване на околната среда, социална отговорност и добро корпоративно управление (ESG - Environmental, Social & Governance).