Ако сте наемател на банков сейф по договор с Банка Пиреос, договорът за наем ще бъде едностранно прекратен от Банката съгласно предвидените в него условия, считано от Датата на оперативно обединение, с изключение на договорите за наем на банкови сейфове, които се намират в офиса на Банка Пиреос на бул. „Витоша“ № 3 в гр. София.

Пощенска банка предлага идентична услуга в следните градове - София, Пловдив, Бургас и Варна, като за всички клиенти на Банка Пиреос, ще се предлагат индивидуални преференциални условия за наемане на банков сейф.

Допълнителна информация относно условията за ползване на банков сейф от Пощенска банка и местонахождението на конкретните офиси на Пощенска банка с изграден граждански трезор, можете да получите в обслужващия Ви офис на Банка Пиреос.