Валута BGN, EUR, USD
Дневен лимит за теглене в брой 800 лв.
Дневен лимит при покупка 7 000 лв.
Валидност 3 години
Валута BGN
Дневен лимит за теглене в брой 800 лв.
Дневен лимит при покупка 7 000 лв.
Валидност 3 години
Валута BGN
Дневен лимит за теглене в брой 3 000 лв.
Дневен лимит при покупка 20 000 лв.
Валидност 3 години
Валута BGN
Дневен лимит за теглене в брой 1 000 лв.
Дневен лимит при покупка 7 000 лв.
Валидност 3 години