Жилищни кредити

* Представените изчисления са само примерни и не представляват търговска оферта

Валута BGN
Сума до 700 000
Години до 35
Лихвен процент 2.9%
Месечна вноска -