Спестовни сметки

Избери своите критерии:

* Представените изчисления са само примерни и не представляват търговска оферта

Спестовни сметки:

Минимална сума за откриване 0
Годишна лихва -
Годишен лихвен процент 0.01%-0.02%
Валута BGN/EUR/USD