Кредитни Карти

Валута BGN
Минимална месечна вноска 3% мин. 15 лв.
Кредитен лимит 1 000 - 10 000 лв.
Лихвен процент 18.9%
Валута BGN
Минимална месечна вноска 3% мин. 15 лв.
Кредитен лимит 4 000 - 30 000 лв.
Лихвен процент 17.9%
Валута BGN
Минимална месечна вноска 3% мин. 15 лв.
Кредитен лимит 8 000 - 100 000 лв.
Лихвен процент 17.9%
Валута BGN
Минимална месечна вноска 3% мин. 15 лв.
Кредитен лимит 1 000 - 7 000 лв.
Лихвен процент 19.9%
Валута BGN
Минимална месечна вноска 3% мин. 15 лв.
Кредитен лимит 1 000 - 2 000 лв.
Лихвен процент 21.9%
Валута BGN
Минимална месечна вноска 3% мин. 15 лв.
Кредитен лимит 1 000 - 10 000 лв.
Лихвен процент 18.9%
Валута BGN
Минимална месечна вноска 3% мин. 15 лв.
Кредитен лимит 4 000 - 30 000 лв.
Лихвен процент 17.9%
Валута BGN
Минимална месечна вноска 3% мин. 15 лв.
Кредитен лимит 8 000 - 100 000 лв.
Лихвен процент 17.9%