От Датата на оперативно обединение, услугата “WinBank” ще бъде заменена с интернет банкирането на Пощенска банка – “e-Postbank” и мобилното банкиране “m-Postbank”

За да можете да използвате услугите “e-Postbank“ и “m-Postbank”, ще е необходимо първо да посетите адрес www.e-Postbank.bg, където да въведете настоящите си потребителско име и парола за “WinBank". 

След коректно въвеждане на данните за вход в системата, ще бъде необходимо да създадете нова парола. Със същите данни за вход можете да влезете и в приложението за мобилно банкиране “m-Postbank”. Ако при първото Ви влизане в системата все още не разполагаме с Ваш e-mail имейл, ще имате възможност да ни предоставите такъв.

В случай че вече имате профил в “e-Postbank”, той ще остане непроменен и ще имате два отделни профила със съответните права за достъп до Вашите сметки и продукти. Ако желаете да имате само един профил, в който да виждате всички Ваши сметки и продукти, можете да заявите промяната в офис на Пощенска банка.

Промени относно отделни функционалности на платформата за интернет банкиране WinBank и WinBank Mobile:

 • Лимити за преводи

Установените лимити за операции в интернет и мобилно банкиране на Пощенска банка и Банка Пиреос се различават. От съображения за сигурност, ще Ви бъдат определени дневни лимити със стандартни нива, съобразно действащите процедури на Пощенска банка.

Допълнителна информация ще Ви бъде предоставена в профила Ви за интернет банкиране “e-Postbank”. При желание от Ваша страна, лимитът Ви в “e-Postbank” ще може да бъде променен чрез подаване на искане в удобен за Вас офис на Пощенска банка или изцяло онлайн през самата платформа “e-Postbank”, след Датата на оперативно обединение. За потребители с права за достъп до сметки на юридически лица, които искат да се възползват от функционалността за онлайн заявяване на промяна на лимитите през “e-Postbank”, е нужно предварително подаване на искане от законен представител на титуляра на сметката, в офис на Пощенска банка.

 • Управление на сметки и кредитни продукти

Сметките и продуктите, които са били достъпни в профила Ви в WinBank, ще бъдат достъпни и в профила Ви в е-Postbank/m-Postbank.

 • Извършване на преводи

Ако в WinBank сте имали права да извършвате кредитни преводи към трети лица, ще имате активни права за извършване на преводи и в “e-Postbank“. Потвърждаването на преводи в “е-Postbank” ще се извършва чрез софтуерен токън (m-Token Postbank) или с цифров сертификат/КЕП в комбинация с еднократен код за потвърждаване, изпращан чрез СМС (SMS ОТР). Преводите в мобилното банкиране “m-Postbank” се потвърждават със софтуерен токън. Можете да активирате софтуерен токън през профила си в “e-Postbank“, като необходимо условие е да разполагаме с Вашите коректни и пълни лични данни, включително валидни мобилен номер и имейл адрес, регистрирани в Банката. Промяна на Вашите лични данни ще може да заявите в офис на Банката.

 • Регулярни преводи и плащания

В случай че в “WinBank” имате периодични преводи, които се изпълняват автоматично, те ще бъдат прехвърлени в “e-Postbank”, в меню „Преводи / Периодични плащания“. За да продължат преводите да се изпълняват автоматично, е необходимо първото плащане да бъде потвърдено еднократно със софтуерен токън “m-Token Postbank” или с цифров сертификат/КЕП в комбинация с еднократен код за потвърждаване, изпращан чрез СМС (SMS ОТР). Автоматичните регулярни преводи, настроени в “WinBank” за изпълнение в последния работен ден от месеца, ще бъдат прехвърлени с дата на изпълнение 28-о число на месеца.

Абонаментите, които сте направили в “WinBank” за автоматично плащане по кредитна карта, няма да бъдат прехвърлени в “e-Postbank”. В “e-Postbank”, меню „Карти“, ще имате пълна информация за дължимите суми, извлечения, картови авторизации и трансакции и ще можете да внасяте суми по Вашите кредитни карти само с няколко клика.

 • Битови сметки

Битови сметки с автоматично изпълнение: Ако сте имали активирана такава услуга, тя ще бъде прехвърлена в Пощенска банка, като плащанията ще продължат да се изпълняват автоматично през услугата „Универсален платец”. Информация за създадените абонаменти ще бъде налична и в профила Ви в “e-Postbank”, меню „Комунални и данъци“, подменю „Директен дебит / Комунални плащания“. Имайте предвид, че ако Вашите абонаменти имат зададена крайна дата за плащане, тази информация няма да бъде прехвърлена в системата на Пощенска банка, като в тези случаи плащанията ще могат да бъдат преустановени само чрез подаване на искане в клон на Банката. Промяна или прекратяване на създадените абонаменти ще бъдат възможни в удобен за Вас офис на Пощенска банка.

Битови сметки с ръчно потвърждаване: Създадените абонаменти ще бъдат налични в профила Ви за интернет банкиране “e-Postbank” (меню „Комунални и данъци“) и мобилно банкиране “m-Postbank” (меню „Комунални“). Ще можете да извършвате плащания от сметки в лева или от кредитна карта (необходимо е да заявите еднократно права за плащане на комунални и данъци от кредитна карта в офис на Пощенска банка). Преди първо плащане е необходимо да изберете сметка или кредитна карта, от която желаете да платите.

 • Масови плащания (функционалността е достъпна само за бизнес клиенти)

През “e-Postbank” можете да извършвате масови плащания към контрагенти и към бюджета, както и масови плащания за заплати. “e-Postbank” предлага възможност за импортиране на файл за масово плащане, който да бъде разделен на единични записи, включително да оторизирате и да изпълните само част от плащанията.

Нареждане на масови плащания за заплати във валута ще бъде възможно само в офис на Банката.

Пълно описание на функционалността и описание на структурата на файла можете да откриете на www.postbank.bg, раздел „Дигитално банкиране, Интернет банкиране, Масови плащания“.

 • Справки, образци, SMS и e-mail уведомления

През “e-Postbank” и “m-Postbank” ще имате възможност да извършвате справки по наличните банкови продукти и сметки, за периода след Датата на оперативно обединение. За справки преди тази дата е необходимо да посетите офис на Банката и да заявите нужната информация.

Създадените образци за преводи, налични във Вашия профил в “WinBank”, ще бъдат прехвърлени в “e-Postbank” (меню „Образци“) и “m-Postbank” (меню „Преводи“). Информацията за запазените контрагенти ще бъде налична в “e-Postbank” (в меню „Контрагенти”). Създадените абонаменти за SMS или имейл уведомление, свързани с автоматичните комунални плащания, които сте настроили през “WinBank”, ще бъдат прехвърлени в Пощенска банка чрез услугата за комунални плащания „Универсален платец“.

За задължения по създадените в “WinBank” абонаменти с ръчно потвърждаване за комунални сметки, ще бъдете уведомявани чрез системно известие в “e-Postbank” или с push нотификация в “m-Postbank”.

 • Други услуги, предоставяни чрез интернет банкиране “е-Postbank” и мобилно банкиране “m-Postbank”

С “e-Postbank”, освен стандартните услуги, като преводи в страната и чужбина, комунални плащания и плащания на вноски по кредити, ще можете още да:

 • Заявявате онлайн промяна на дневен лимит за преводи;
 • Контролирате финансите си, като се абонирате за безплатни уведомления за преводи в реално време чрез SMS и/или по имейл;
 • Нареждате преводи с файл за „Масово плащане“, за плащане на заплати или преводи към контрагенти (услугата е достъпна само за юридически лица);
 • Възстановявате своята парола за достъп изцяло онлайн, в случай че сте я забравили (за целта е необходимо да разполагаме с Вашите актуални имейл и мобилен номер);
 • Получавате информация за актуални оферти на Банката.

За още по-голямо удобство, можете да използвате и безплатното мобилно приложение “m-Postbank”, което е достъпно за изтегляне от App Store за iOS и от Google Play Store за Andorid, предлагащо улеснен вход чрез пръстов отпечатък или въвеждане на ПИН.

 • Интернет банкиране „е-Postbank“ и мобилно банкиране „m-Postbank“ 

С „e-Postbank“, освен стандартните услуги, като преводи в страната и чужбина, комунални плащания и плащания на вноски по кредити, ще можете още да:

 • Заявявате промяна на лимити за преводи онлайн през двете платформи;
 • Контролирате финансите си, като се абонирате за безплатни уведомления за преводи в реално време чрез SMS и/или по e-mail;
 • Нареждате преводи по преференциални валутни курсове;
 • Нареждате преводи с файл за „Масово плащане“, за плащане на заплати или преводи към контрагенти (услугата е достъпна само за юридически лица);
 • Възстановявате своята парола за достъп изцяло онлайн, в случай че сте я забравили (за целта е необходимо да разполагаме с Вашите актуални e-mail и мобилен номер);
 • Получавате информация за актуални оферти на Банката.

За още по-голямо удобство, можете да използвате и безплатното мобилно приложение „m-Postbank“, което е достъпно за изтегляне от App Store за iOS и от Play Store за Andorid.