Депозити

Избери своите критерии:

* Представените изчисления са само примерни и не представляват търговска оферта

Депозити:

Срок 6м./12м.
Минимална сума за откриване 1 000
Лихва за периода -
Годишен лихвен процент 0.03%-0.05%
Валута BGN/EUR/USD
Срок 30м.
Минимална сума за откриване 20 000
Лихва за периода -
Годишен лихвен процент 0.35%-0.60%
Валута BGN/EUR/USD
Срок 3м./6м./12м.
Минимална сума за откриване 100
Лихва за периода -
Годишен лихвен процент 0.13%-0.20%
Валута BGN/EUR/USD
Срок 12м.
Минимална сума за откриване 25 000
Лихва за периода -
Годишен лихвен процент 0.75%-1.20%
Валута USD