Преди Датата на оперативно обединение предстоят промени по отношение на ползваните от Вас пълномощни в Банка Пиреос. Конкретната дата, от която тези промени влизат в сила, ще бъде допълнително оповестена в този раздел, както и в офисите на Пощенска банка и на Банка Пиреос. Посочените по-долу изисквания ще се прилагат и след Датата на оперативно обединение, съгласно Общите условия за сметки на Пощенска банка.

Пълномощните, които Банката ще приема, трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Заверени от български нотариус след 01 май 2016 г.;
  • Заверени от Българско дипломатическо или консулско представителство;
  • Вътрешнобанкови пълномощни (по образец на Банката); 


Ако пълномощното, което имате, не отговаря на описаните по-горе, за по-добра защита на Вашите интереси, ще бъде необходимо да издадете и предоставите  ново пълномощно, съобразно с посочените по-горе изисквания на Банката.

В случай че изберете да предоставите вътрешнобанково пълномощно по образец на Банката, ще бъде необходимо да посетите офис на Банката и да положите подписа си заедно с упълномощеното от Вас лице пред служител в офиса.

При посещението Ви в офиса, Ви молим също да сверите и при необходимост да актуализирате данните си за контакт, за да можем да се свържем с Вас по важни информационни въпроси.

За повече информация може да се обърнете към обслужващия Ви банков офис или към нашите експерти на тел. номера 0 700 12 002 или 0 700 18 555 (*7224 - кратък номер за мобилни оператори).