Разплащателни сметки

Разплащателни сметки:

Минимална сума за откриване 3
Валута BGN