Уважаеми клиенти,

Както вече Ви уведомихме, на 13 юни 2019 г. приключи придобиването на мажоритарния дял от капитала на „Банка Пиреос България“ АД (Банка Пиреос) от страна на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка).

На 12 ноември 2019 г. се осъществи юридическото обединение на двете институции. Считано от тази дата (Дата на юридическо обединение), Пощенска банка стана правоприемник на Банка Пиреос, като цялото имущество на Банка Пиреос, в това число всички права и задължения по сключените договори с клиенти, преминават към Пощенска банка.

На 18 ноември 2019 г. приключи оперативното обединение между Пощенска банка и Банка Пиреос. От тази дата на оперативно обединение, за клиентите на Банка Пиреос влязоха в сила изменения в условията по действащите договори, Общи условия, Тарифи и Лихвени бюлетини.

Тази информация за промени, свързани с обединението, е първоначално публикувана на 15 август 2019 г., с последна актуализация на 18 ноември  2019 г.