...

* Представените изчисления са само примерни и не представляват търговска оферта

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ

Валута BGN
Сума до 70 000
Срок до 120 м
Лихвен процент 6.95%
Месечна вноска 810.96
Валута BGN
Сума до 150 000
Срок до 300 м
Лихвен процент 4.15%
Месечна вноска 804.23