...

* Представените изчисления са само примерни и не представляват търговска оферта

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ

Валута BGN
Сума до 70 000
Срок до 120 м
Лихвен процент 6.95%
Месечна вноска 810.96
Валута BGN
Сума до 20 000
Срок до 84 м
Лихвен процент 24.72%
Месечна вноска 502.66
Валута BGN
Сума до 150 000
Срок до 300 м
Лихвен процент 4.45%
Месечна вноска 829.50
Валута BGN
Сума до 10 000
Срок до 12 м
Лихвен процент 11.95%
Месечна вноска 888.25