...

* Представените изчисления са само примерни и не представляват търговска оферта

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ

Валута BGN
Сума до 80 000
Срок до 48 м
Лихвен процент 4.4%
Месечна вноска 1 820.68
Валута BGN
Сума до 150 000
Срок до 300 м
Лихвен процент 3.85%
Месечна вноска 779.38