Общи условия на банката

Уважаеми клиенти, 

Тук може да се запознаете с Общите условия на Банка Пиреос България

Допълнение: Общите условия по отношение на клиенти - юридически лица влизат в сила считано от датата (24.10.2019) на тяхното публикуване, а по отношение на клиенти – физически лица считано след изтичане на двумесечния срок от датата на публикуването им.