"Моят план" - застраховка "Живот" със спестовен характер

Всеки има желание да осигури по-добро бъдеще за себе си, за някой близък или роднина. ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" чрез Пощенска банка предлага едно възможно решение – застраховка "Живот“ със спестовен характер "МОЯТ ПЛАН“.

"МОЯТ ПЛАН“ е дългосрочна застраховка "Живот" със спестовен характер, която комбинира възможността да спестявате и сигурността да сте защитени. Застраховката е съобразена с Вашия индивидуален стандарт на живот и с конкретните Ви потребности от застрахователна защита и финансово планиране. Обезпечава подкрепа в ситуации, когато може да са необходими допълнителни средства за грижи, а същевременно ще имате и вариант да планирате спокойно бъдещи разходи за себе си, семейството и близките си.

"МОЯТ ПЛАН“ се предлага в три варианта с различен обхват на защита – "Стандарт“, "Класик“ и "Премиум“.

1. МОЯТ ПЛАН "Стандарт“

 • Основна застраховка;
 • Предоставя защитата на традиционна спестовна застраховка "Живот";
 • Спестявате и ползвате застрахователна защита в случай на настъпване на събитие, покрито от застраховката.¹

2. МОЯТ ПЛАН "Класик“

Включва всички покрития на "Стандарт“ и осигурява още:

Допълнителна застраховка "Злополука" за по-голяма застрахователна защита в непредвидени случаи – при настъпване на застрахователно събитие застрахователят изплаща застрахователна сума в размер на 10 000 лв. или 5 000 евро в зависимост от валутата на основната застраховка „Живот“.²

3. МОЯТ ПЛАН "Премиум“

Включва всички покрития на "Класик“ и осигурява още:

Допълнителна застраховка "Критични болести" за повече подкрепа в критични за здравето ситуации - при настъпване на някое от 15-те тежки животозастрашаващи заболявания, събития и състояния, включени в обхвата на тази застраховка застрахователят изплаща застрахователна сума в размер на 10 000 лв. или 5 000 евро в зависимост от валутата на основната застраховка „Живот“.³

Можете да получите допълнителна информация и да сключите индивидуален застрахователен договор за "МОЯТ ПЛАН" в  голяма част от нашите офиси. Вижте в кои офиси можете да го направите тук.

¹Пакет "Стандарт“ покрива рисковете: преживяване от застрахования на застрахователния срок (изтичане на срока на застраховката), загуба на живот на застрахования през застрахователния срок и трайна загуба на работоспособност над 90% на застрахования през застрахователния срок, съгласно Общите условия на застрахователя по застраховка "Живот“ и Специалните условия, договорени конкретно за всеки застрахован в застрахователната полица.

²Допълнителната застраховка "Злополука“, включена в пакетите "Класик“ и "Премиум“,  покрива рисковете: загуба на живот на застрахования вследствие на злополука, трайно загубена или намалена работоспособност (инвалидност) на застрахования вследствие на злополука и временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука, съгласно Общите условия на застрахователя за допълнителна застраховка "Злополука“ и Специалните условия, договорени конкретно за всеки застрахован в застрахователната полица.

³Допълнителната застраховка "Критични болести“ е съгласно Общите условия на застрахователя за застраховка "Критични болести“ и Специалните условия, договорени конкретно за всеки застрахован в застрахователната полица.

Настоящата продуктова страница не включва всички условия по полицата. За да се запознаете в детайли с всички параметри на застраховка "Живот“ - "МОЯТ ПЛАН", е необходимо да прегледате съдържанието на Общите условия по застраховка "Живот“.

Банката осъществява застрахователно посредничество за сключване на застраховката като необвързан застрахователен агент на ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“.

Публикуваната информация не представлява съвет, нито подтикване за покупка на споменатата застраховка, а е рекламен текст с информационна цел и не представлява препоръка по смисъла на приложимото законодателство.

Съветваме потенциалните клиенти да се запознаят внимателно с всички документи, свързани с със застраховка "МОЯТ ПЛАН", за да вземат информирано решение, преди да сключат договор за нея. Документите са на разположение в избрани клонове на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Основни параметри:

Минимална възраст на застрахования при сключване 18 години
Максимална възраст на застрахования при сключване

- 63 години при сключване на пакет „Стандарт“ и пакет „Класик“

- 58 години при пакет „Премиум“

Максимална възраст на застрахования при изтичане на застраховката¹

- 70 години за основната застраховка и за допълнителна застраховка "Злополука“
 

- 65 години за допълнителна застраховка "Критични болести“ 

Срок на застраховката от 7 до 25 години
Валута  лева или евро
Начин на плащане  месечнo или еднократно
Метод на плащане Директен дебит
Минимална застрахователна премия за основната застраховка /минимални месечни вноски по застраховката): 

- 40 лв. или 25 евро на месец за първата година от застрахователния срок² - месечна вноска


- 1 000 лв. или 500 евро - еднократно платима премия

Опция за предсрочно прекратяване преди падеж (право на откуп) по основната застраховка След изтичане на втората година от застрахователния срок при заплатени всички дължими за периода премии или след заплатени 15% от размера на всички дължими за срока на застраховката премии


¹Максималната допустима възраст на застрахования при изтичане на основната застраховка "Живот“  и допълнителна застраховка "Злополука“ е 70 години. Максималната допустима възраст на застрахования при изтичане на допълнителната застраховка  "Критични болести“ е 65 години. След навършването на посочените възрасти застраховките автоматично се прекратяват и по тях не се събира застрахователна премия.

²Застрахователната премия по основната застраховка се индексира автоматично с 5% всяка година.

  Предимства:

 • Средствата Ви са защитени от влиянието на инфлацията;
 • Можете да получите допълнителна доходност¹ над гарантираната/ договорената застрахователна сума по основната застраховка;
 • При изтичане на застрахователния срок, Вие или посочените от Вас ползващи се лица, получават договорената по основното покритие на застраховка "МОЯТ ПЛАН" гарантирана застрахователна сума;
 • Имате възможност да ползвате данъчни облекчения според действащото законодателство;
 • В случай че по време на застрахователния срок настъпи събитие, покрито от застраховката, се изплаща гарантираната/ договорената застрахователна сума, според условията на избрания пакет;
 • Вие избирате кой да получи сумата по застраховката в случай на настъпване на събитие, покрито по полицата;
 • Застрахователната сума е несеквестируема;
 • Застрахователната сума, до законово определен размер, е гарантирана от държавата чрез Обезпечителен фонд, съгласно действащото законодателство;
 • Можете да разширите защитата, като добавите допълнителни застраховки към основната застраховка по Ваш избор (пакети "Класик“ и "Премиум“).

 ¹Допълнителната доходност върху гарантираната договорена застрахователна сума по основната застраховка не се гарантира от застрахователя.