Клонова мрежа

  • Ще мога ли да ползвам офисите на Пощенска банка по същия начин и за същите операции както офисите на Банка Пиреос?

До оперативното обединение на Банка Пиреос и Пощенска банка, клиентите на двете банки ще се обслужват в настоящия формат: клиентите на Пощенска банка в офисите и чрез електронните канали на Пощенска банка, а клиентите на Банка Пиреос ще бъдат обслужвани в офисите и чрез електронните канали на Банка Пиреос. След оперативното обединение Вие ще имате възможност да се възползвате от широката мрежа от офиси на Пощенска банка, където ще получавате отлично обслужване и персонални финансови решения.

 

  • Ще се променят ли адресите на офисите на Банка Пиреос, които ползвах досега?

След оперативното обединение офисите на Банка Пиреос ще продължат да функционират като част от мрежата от офиси и финансови центрове на Пощенска банка.

Възможно е някои от офисите в разширената клонова мрежа на Пощенска банка да бъдат преместени, за да се предостави максимално удобство и бърз достъп до нашите услуги на всички клиенти на банката в отделните райони на страната.