Разплащателни сметки

Избери своите критерии:

* Представените изчисления са само примерни и не представляват търговска оферта

Разплащателни сметки:

Минимална сума за откриване 3
Годишна лихва -
Годишен лихвен процент 0.00%-0.01%
Валута BGN
Минимална сума за откриване 0
Годишна лихва -
Годишен лихвен процент 0.01%-0.10%
Валута BGN