Връзка с клиенти

Уважаеми клиенти,

Екипът на "Връзка с клиенти" в Пощенска банка работи с една обща цел – създаване и поддържане на добри отношения с нашите клиенти и осигуряване на ясна комуникация, която да отговаря на Вашите очаквания.

Ето защо ние се стремим да Ви улесним максимално, когато давате Вашата обратна връзка.

Бихме искали да Ви уверим, че клиентските сигнали се разглеждат по специално изготвена процедура, която е базирана на най-добрите световни практики. В нея са ангажирани всички бизнес звена и това позволява съобразяване на нашите вътрешни процеси с Вашите мнения и препоръки и вярваме, че единствено по този начин можем постоянно да подобряваме качеството на нашето обслужване.

Моля пишете ни

Форма връзка с клиенти - физически лица

Форма връзка с клиенти - юридически лица

С уважение,
Отдел "Връзка с клиенти"

Fax +359-02-9888-110

В случай че полученият отговор не Ви удовлетворява, Вие имате възможност да отнесете случая за разглеждане от Помирителната комисия за платежни спорове при Комисия за защита на потребителите, на адрес:: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3; телефон: +359 2 9330577; факс: +359 2 9884218; интернет страница: www.kzp.bg и http://abanksb.bg/pkps .