Не се предвиждат промени в условията на продуктите и услугите, които ползвате чрез посредничеството на Пиреос Застрахователен Брокер или на Банка Пиреос като застрахователен агент, до изтичане на валидността на застрахователните полици. При изтичането им, в случай че е предвидена опция за подновяване, застрахователните полици ще бъдат подновени автоматично, при актуалните условия на съответния застраховател, приложими за клиенти на Пощенска банка. За други промени, ако се налагат такива, ще бъдете предварително уведомени в законоустановения срок.

Информация за застрахователни продукти и услуги, които ще можете да ползвате като клиенти на Пощенска банка, може да намерите тук.

Ново! Уведомление за прекратяване на дейността на „Пиреос Застрахователен Брокер“ ЕООД. Повече информация може да научите тук.