Частно банкиране

Философия

Изборът днес е ключът към вземането на най-добрите финансови решения утре. Той обаче изисква стратегическо планиране и своевременно набавяне на информация, което не винаги е толкова лесно. Точно това предлага Частното банкиране на Пощенска банка в партньорство с Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. - гъвкава стратегия, винаги с поглед към събитията.

Същността на нашите успехи е способността да разпознаваме както Вашите потребности, така и правилните решения, отговарящи на динамичните финансови условия.

Така ние работим всеки ден за най-важното отличие: Вашето доверие.

Това за нас е философията на съвременното Частно банкиране.

 

Предложение

Ние предлагаме интегриран и усъвършенстван подход към инвестиране на богатството, разработен в партньорство с Eurobank Private Bank Luxembourg S.A., пълна гама от бизнес (инвестиционни) стратегии, надежден достъп до водещ световен финансов център - Люксембург и много възможности за разпореждане с Вашите активи. Специализираният и висококвалифициран екип на Пощенска банка и екипът на Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. предоставя на клиентите стратегически решения за финансово планиране, с цел стабилна дългогодишна възвръщаемост, прозрачност и незабавна ликвидност, както и специализирани услуги и решения или т.нар. в международен план wealth management услуги.

 

Достъп

Нашето партньорство с Вас започва с личния контакт с Вашия Частен банкер. 

Вашият Частен банкер е постоянният Ви сътрудник и навигатор за всички продукти и услуги, които Пощенска банка предлага в партньорство с Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.

Нашите професионалисти, със своя дългогодишен опит в специализираните инвестиционни услуги и с цялостния си поглед върху развитието на международните капиталови пазари, са гарант за дългосрочните ни и успешни отношения с Вас.

 

Контакти на Център Частно банкиране

Заповядайте в дискретна и комфортна обстановка, в специално създадения Център Частно Банкиране в София, на ул. "Цар Шишман“ 30, ет. 3.

 

 

* Настоящото представяне е предназначено единствено за Ваша информация и не представлява оферта или друг вид обвързващо предложение за ползване на представените услуги или за инвестиционна консултация по силата на българското или люксембургското законодателство.  Целта на представянето е да Ви запознае с услугата Частно банкиране, предлагана от Пощенска банка в партньорство с Eurobank Private Bank Luxembourg. В случай че настоящото представяне на услугата Частно банкиране е привлякла вниманието Ви към услугата и желаете да научите повече или да се възползвате от нея, заповядайте в Център Частно Банкиране, където ще Ви бъде предоставена пълна и точна информация за услугата.

Молим Ви да обърнете внимание, че сделките с финансови инструменти съдържат рискове, които могат да доведат до загуба на част или на цялата инвестиция. Инвестициите не са подходящи за инвеститори, които не отговарят на съответни критерии. Инвеститорите трябва да разполагат с необходимите познания, опит и професионална, правна, данъчна и/или друг вид подходяща подготовка в областта на финансовите инструменти /инвестициите, за да пристъпят към оценка на конкретните инструменти /продукти и рисковете, които инвестирането в тях води след себе си. Евентуална предходна възвръщаемост не гарантира бъдеща възвръщаемост. Банката не гарантира доходност от инвестиционния портфейл. Някои инвестиционни продукти са обект на законови ограничения и не могат да бъдат предлагани, съответно да се инвестира в тях от всяка една юрисдикция, съответно в определени случаи е необходимо инвеститорът да отговаря на определени критерии. Информацията, предложена в настоящата презентация не е предназначена за ползване от трети лица и Пощенска банка не носи отговорност в случай на злоупотреби, включително от лица, представящи се за служители на Пощенска банка и/или Eurobank Private Bank Luxembourg.