Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че в периода 15.11.2019 - 18.11.2019 г. се очаква да бъде осъществен процесът по оперативното обединение на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) и „Банка Пиреос България“ АД (Банка Пиреос). За успешния процес на интеграция се налагат промени по отношение на изпълнението на преводи от и към сметки на клиенти от Банка Пиреос както следва:

Левови преводи:

Преводи в лева, наредени от сметки на клиенти от Банка Пиреос, в клоновете на Банка Пиреос или чрез интернет банкирането “WinBank”, ще се приемат до 12.00 ч. на 15.11.2019 г. и ще бъдат изпълнени същия ден. След този час интернет банкирането “WinBank” ще бъде спряно и офисите на Банка Пиреос няма да работят с клиенти. Очаква се обслужването на клиентите в офисите на Пощенска банка да започне от 18.11.2019 г. (Дата на оперативно обединение), когато съществуващите сметки на клиентите от Банка Пиреос ще бъдат прехвърлени в Пощенска банка.

Всички входящи преводи в лева, наредени по сметки на клиенти на Банка Пиреос, постъпили до 17.00 ч. на 15.11.2019 г., ще бъдат осчетоводени по сметките преди прехвърлянето им в Пощенска банка. Средствата ще бъдат налични по съответните сметки след завършването на процеса по оперативно обединение.

Важно е да знаете, че считано от 18.11.2019 г., номерата на сметките на клиентите на Банка Пиреос (IBAN) ще бъдат автоматично сменени с нови IBAN номера от Пощенска банка. Новите номера могат да бъдат проверени в интернет сайтовете на двете банки, секция „IBAN генератор“, както и чрез иновативното приложение EVA Postbank.

Молим клиентите на Банка Пиреос да уведомят своевременно своите контрагенти за новите номера на сметките си в Пощенска банка, тъй като след 18.11.2019 г. преводи, наредени по сметки със стария IBAN на Банка Пиреос, няма да могат да бъдат изпълнявани и ще бъдат отхвърляни от платежната система.

Валутни преводи:

Валутни преводи могат да бъдат нареждани от сметки на клиенти от Банка Пиреос в клоновете на Банка Пиреос или чрез интернет банкирането “Winbank” до 12.00 ч. на 15.11.2019 г. и ще бъдат изпълнени същия ден. Очаква се обслужването на клиентите в офисите на Пощенска банка да започне от 18.11.2019 г. (Дата на оперативно обединение), когато съществуващите сметки на клиентите от Банка Пиреос ще бъдат прехвърлени в Пощенска банка и ще могат да бъдат приемани нови преводи във валута.

Входящи валутни преводи, получени по сметки на клиенти на Банка Пиреос до 16.30 ч. на 15.11.2019 г., ще бъдат осчетоводени по сметките преди прехвърлянето им в Пощенска банка и ще бъдат налични след завършването на процеса по оперативно обединение. Всички преводи, получени от 16.30 ч. на 15.11.2019 г. до приключване на процеса по оперативно обединение на 18.11.2019 г., ще бъдат заверявани по сметките след прехвърлянето им в Пощенска банка.

Молим клиентите на Банка Пиреос да уведомят своевременно своите контрагенти за новите номера на сметките си в Пощенска банка. Новите номера на сметките на клиентите от Банка Пиреос се генерират автоматично и могат да бъдат проверени на интернет сайтовете на двете банки, секция „IBAN генератор“, или чрез иновативното приложение EVA Postbank. С цел най-добро обслужване, за известно време Юробанк България ще обработва постъпили валутни преводи в полза на клиентите с IBAN на Банка Пиреос България.

 

Забележка: Преводи, наредени по сметки с IBAN номера на Банка Пиреос след 15.11.2019 г., е възможно да бъдат върнати или отхвърлени от кореспондентската банка/платежна система и да не достигнат до новооткритите сметки на клиентите при Пощенска банка.

Списък с банки - кореспонденти на „Юробанк България“ АД, валиден от 18.11.2019 г.:

Curr

Correspondent Bank

SWIFT/BIC

AUD

Eurobank Ergasias SA, Athens

ERBK GR AA

CAD

Eurobank Ergasias SA, Athens

ERBK GR AA

CHF

PostFinance AG, Bern

POFI CH BE

CNY

Eurobank Ergasias SA, Athens

ERBK GR AA

DKK

Eurobank Ergasias SA, Athens

ERBK GR AA

EUR

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

DEUT DE FF

GBP

Eurobank Ergasias SA, Athens

ERBK GR AA

JPY

Eurobank Ergasias SA, Athens

ERBK GR AA

NOK

Eurobank Ergasias SA, Athens

ERBK GR AA

PLN

Eurobank Ergasias SA, Athens

ERBK GR AA

RSD

Eurobank Ergasias SA, Athens

ERBK GR AA

RUB

Sberbank of Russia, Moscow

SABR RU MM 012

SEK

Eurobank Ergasias SA, Athens

ERBK GR AA

TRY

Eurobank Ergasias SA, Athens

ERBK GR AA

RON

Eurobank Ergasias SA, Athens

ERBK GR AA

USD

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York

BKTR US 33

USD

Bank of New York Mellon, New York

IRVT US 3N