1. Информация за индивидуални клиенти
 2. Ако ползвате кредит (в т.ч. потребителски кредит, ипотечен кредит или овърдрафт), отпуснат от Банка Пиреос, параметрите и условията по кредита Ви остават непроменени, съгласно сключения договор за кредит.

  Можете да продължите да плащате вноските по Вашия кредит по предпочитания от Вас начин – чрез онлайн банкиране, чрез периодично плащане или в удобен за Вас банков офис, като обслужващата сметка остава същата както досега, но считано от Датата на оперативно обединение, нейният номер (IBAN) ще бъде променен 

  В случай че към Вашия кредит е сключена застраховка „Живот“ и/или „Имущество“, тя ще продължи да бъде в сила до изтичането ѝ, без промяна в действащите условия.

  За ползване на допълнителни банкови продукти и услуги, предлагани от Пощенска банка, които не са изрично договорени в сключения договор за кредит, се прилага съответната Тарифа на Пощенска банка (виж повече тук).

 3. Информация за бизнес клиенти
 4. Ако имате бизнес кредит, отпуснат от Банка Пиреос, параметрите и условията по кредита Ви остават непроменени (съгласно сключения договор за кредит). 

  Можете да продължите да плащате вноските по Вашия кредит, като обслужващата сметка остава същата както досега, но считано от Датата на оперативно обединение, нейният номер (IBAN) ще бъде променен.

  За ползване на допълнителни банкови продукти и услуги, предлагани от Пощенска банка, които не са изрично договорени в сключения договор за кредит, се прилага съответната Тарифа на Пощенска банка (виж повече тук).