За "Юробанк България" сигурността и защитата на клиентските данни е от голямо значение. Ние полагаме грижи за опазването конфиденциалността на твоите данни при работа в системата за Интернет Банкиране. В тази връзка, за постигане на по-висока степен на защита, моля да прочетеш и да спазваш посочените по-долу съвети:

 • Използвай оригинални софтуерни продукти – не прилагай или инсталирай софтуер за хакване, кракване или др. нарушаващи авторските права софтуери, тъй като е много вероятно те да съдържат зловреден код, който може да "открадне“ параметрите ти за вход и подпис в системата.
 • Използвай и поддържай актуален антивирусен софтуер. Антивирусният софтуер е предназначен за предпазване от и отстраняване на компютърни вируси и други злонамерени програми. Обновявай периодично твоя антивирусен софтуер.
 • Регулярно проверявай за наличието на зловреден софтуер чрез зареждане от чист носител /спасително антивирусно CD и др. подобни/
 • Избягвай работата в операционната система с потребител с административни права.
 • Повиши "Internet“ зоната за сигурност на Internet Explorer на възможно най-високата.
 • Не допускай лица с администраторски привилегии да работят с персоналния ти компютър, който използваш за достъп до e-Postbank.
 • Използвай и поддържай актуален Firewall. Firewall е система, проектирана да предотврати неоторизиран достъп до твоя компютър или частна мрежа и може да бъде настроена да те уведомява при опит за нежелан достъп до твоята система.
 • Препоръчваме ти да обновяваш използвания от теб уеб-браузър, операционна система, и софтуер. Фирмите производители периодично предлагат актуализирани и нови версии на горепосочените, които увеличават нивото на сигурност.
 • Избягвай достъпа до услугата e-Postbank от публично достъпни компютри.
 • Сменяй периодично твоята парола за достъп до e-Postbank.
 • Използвай сигурни пароли. Препоръчително е да използваш по-дълги пароли, състоящи се от осем и повече символа, представляващи комбинация от букви, цифри и знаци.
 • Не разкривай на никого твоето потребителско име и парола за достъп до e-Postbank.
 • Не записвай на материален носител твоите потребителско име и парола, за да избегнеш риска от евентуална кражба.
 • При съмнения, че някой е узнал твоите потребителско име и/или парола, незабавно ги смени, като използваш функционалността " Смяна на парола" и "Смяна на потребителско име" в e-Postbank или уведоми Банката на тел. 0700 18 555
 • Препоръчително е използването на уникални пароли (различни от тези използвани в интернет) за достъп до e-Postbank.
 • При приключване на работа със услугата e-Postbank винаги използвай бутона Изход".
 • Препоръчително е да не използваш опциите на браузъра за запаметяване на потребителски имена и пароли.
 • "Юробанк България" те уверява, че не изисква от своите клиенти кодове за достъп до услуги, пароли, номера на банкови карти или друга конфиденциална информация, чрез електронна поща.
 • Не отваряй електронни писма със съмнително съдържание. Не използвай посочените в тях линкове и не отваряй приложените към тях файлове.
 • "Юробанк България" те моли при случаи на фишинг (phishing) атаки или съмнения за такива да ни информираш на тел. 0700 18 555 / *7224.  Фишингът представлява онлайн атака, при която измамниците подканят клиентите да разкрият лична или финансова информация в имейл съобщение или уеб сайт. Най-често онлайн фишингът започва с имейл, който изглежда като официално съобщение от легитимен източник, например банка, или друга финансова институция. В имейла получателите биват насочвани към фалшив уеб сайт, идентичен на официалния, където да предоставят лични данни или финансова информация, като номер на банкова карта, сметка, парола и др. подобни.
 • Избягвай да достъпваш услугата e-Postbank от външни линкове. Препоръчително е винаги да изписваш ръчно адреса за достъп до услугата – e-Postbank.bg
 • Проверявай сигурността и автентичността на интернет сайта преди да въведеш конфиденциална информация. Това може да направиш, като провериш за наличието на  https://... в началото на уеб –адреса и за икона, изобразяваща заключен катинар в адрес бара на браузъра. Можеш да видитеш информация от издателя на сертификата на уеб – сайта, като кликнеш върху иконата със заключен катинар.
 • "Юробанк България" препоръчва използването на Квалифициран Електронен Подпис (КЕП). Квалифициран Електронен Подпис представлява цифров сертификат върху хардуерно криптографско устройство,  издаден от лицензирани доставчици на удостоверителни услуги по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Забележка: Посочените препоръки се публикуват с информативна цел и не представляват изчерпателно изброяване на задълженията на ползвателя на услугата "Интернет банкиране“, свързани с опазване на персонализираните защитни характеристики на платежния инструмент, регламентирани в Закона за платежните услуги и платежни системи, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и Общите условия на Банката за електронно банково обслужване "Интернет банкиране". спазването на посочените препоръки не води до ограничаване на отговорността на ползвателя на услугата "Интернет банкиране“, предвидена в цитираните нормативни актове и общи условия.