Нареждане на преводи

Можеш да нареждаш преводи между твои сметки в банката, да правиш плащания по твои кредитни карти или да заплатиш битовите си задължения и данъци. Достатъчно е да влезеш в мобилното си приложение.

Можеш да извършваш и преводи към трети лица в България до определен лимит.

  • За да можеш да правиш преводи към други лица е необходимо да имаш инсталиран и активиран софтуерен токън m-Token Postbank.
  • Имаш възможност да извършваш вътрешнобанкови и междубанкови преводи в лева към други лица в страната, както и преводи във валута в рамките на Пощенска банка.
  • След като наредиш превод към трето лице, е необходимо да го потвърдиш със софтуерния токън.
  • Можеш да проследиш статуса на превода в m-Postbank, меню „Преводи“.