Такси

Използвайки удобството на онлайн банкирането ни имаш възможност да спестиш над 50 процента от размера на таксите за извършване на преводи в офис на банката.

Можеш да видиш как в таблицата по-долу:

 

  •  За Индивидуални клиенти:
Вътрешнобанкови преводи Междубанкови преводи
Превод между сметки на клиента Превод между сметки на различни клиенти Стандартен (Бисера) Експресен (RINGS) Незабавен (BLINK)
В клон на банката 4.00 BGN 4.00 BGN 6.00 BGN 22.00 BGN 7.00 BGN 
e-Postbank / m-Postbank без такса 0.50 BGN 0.95 BGN 12.00 BGN  2.00 BGN
Спестяваш 4.00 BGN
(100%)
3.50 BGN
(88%)
5.05 BGN
(84%)
10.00 BGN
(45%)
5.00 BGN
(71%)
 

 

  • За Бизнес клиенти:   
Вътрешнобанков Междубанкови преводи
Превод между сметки на клиента Превод между сметки на различни клиенти Междубанков превод (Бисера) Междубанков превод (RINGS) Незабавен (BLINK) 
В клон на банката 3.00 BGN 3.00 BGN 6.00 BGN 30.00BGN 7.00 BGN  
e-Postbank / m-Postbank без такса

До 100 000 лв. - 0.50 BGN

Над 100 000 лв. - 0.80 BGN

1.30 BGN 12.00 BGN 2.00 BGN 
Спестяваш 3.00 BGN
(100%)

До 100 000 лв. - 2.50 BGN
(83%)

Над 100 000 лв. - 2.20 BGN (73%)

4.70 BGN
(78%)
18.00 BGN
(60%)
 5.00 BGN
(71%)