Такси

Използвайки удобството на онлайн банкирането ни имаш възможност да спестиш до 100% от размера на таксите за извършване на преводи в офис на банката.

Можеш да видиш как в таблицата по-долу:

 

  •  За Индивидуални клиенти:
Вътрешнобанкови преводи Междубанкови преводи
Превод между сметки на клиента Превод между сметки на различни клиенти Незабавен (BLINK) Експресен (RINGS) Стандартен (Бисера) 
В клон на банката 5.00 BGN 5.00 BGN 7.00 BGN 22.00 BGN 7.00 BGN 
e-Postbank / m-Postbank без такса 0.50 BGN 1.20 BGN 14.00 BGN 1.20 BGN 
Спестяваш 5.00 BGN
(100%)
4.50 BGN
(90%)
5.80 BGN
(83%)
8.00 BGN
(36%)
5.80 BGN
(83%)
 

 

  • За Бизнес клиенти:   
Вътрешнобанков Междубанкови преводи
Превод между сметки на клиента Превод между сметки на различни клиенти Незабавен (BLINK)  Междубанков превод (RINGS) Междубанков превод (Бисера) 
В клон на банката 5.87 BGN 5.87 BGN 6.85 BGN 39.12 BGN 6.85 BGN  
e-Postbank / m-Postbank без такса

0.59 BGN

1.47 BGN 13.69 BGN 1.47 BGN 
Спестяваш 5.87 BGN
(100%)

5.28 BGN
(90%)

5.38 BGN
(79%)
25.43 BGN
(65%)
 5.38 BGN
(79%)