Такси

Използвайки удобството на онлайн банкирането ни имаш възможност да спестиш над 50 процента от размера на таксите за извършване на преводи в офис на банката.

Можеш да видиш как в таблицата по-долу:

 

  •  За Индивидуални клиенти:
Вътрешнобанкови преводи Междубанкови преводи
Превод между сметки на клиента Превод между сметки на различни клиенти Стандартен (Бисера) Експресен (RINGS) Незабавен (BLINK)
В клон на банката 4.00 BGN 4.00 BGN 6.00 BGN 22.00 BGN 7.00 BGN 
e-Postbank / m-Postbank без такса 0.50 BGN 0.95 BGN 12.00 BGN  2.00 BGN
Спестяваш 4.00 BGN
(100%)
3.50 BGN
(88%)
5.05 BGN
(84%)
10.00 BGN
(45%)
5.00 BGN
(71%)
 

 

  • За Бизнес клиенти:   
Вътрешнобанков Междубанкови преводи
Превод между сметки на клиента Превод между сметки на различни клиенти Междубанков превод (Бисера) Междубанков превод (RINGS) Незабавен (BLINK) 
В клон на банката 5.87 BGN 5.87 BGN 6.85 BGN 39.12 BGN 6.85 BGN  
e-Postbank / m-Postbank без такса

0.59 BGN

1.47 BGN 13.69 BGN 1.47 BGN 
Спестяваш 5.87 BGN
(100%)

5.28 BGN (90%)

5.38 BGN
(79%)
25.43 BGN
(65%)
 5.38 BGN
(79%)