Съвети за сигурност

За "Юробанк България" сигурността и защитата на клиентските данни е от голямо значение. Ние полагаме грижи за опазването конфиденциалността на твоите данни  при работа в системата за Интернет Банкиране. В тази връзка, за постигане на по-висока степен на защита, моля да прочетеш и да спазваш посочените по-долу съвети:

  • Използвай и поддържай актуален антивирусен софтуер. Антивирусният софтуер е предназначен за предпазване от и отстраняване на компютърни вируси и други злонамерени програми. Обновявай периодично твоя антивирусен софтуер.
  • Препоръчваме ти да обновяваш използвания от теб уеб-браузър, операционна система и софтуер. Фирмите производители периодично предлагат актуализирани и нови версии на горепосочените, които увеличават нивото на сигурност.
  • Сменяй периодично твоята парола за достъп до e-Postbank.
  • Не разкривай на никого твоето потребителско име и парола за достъп до e-Postbank.
  • Не записвай на материален носител твоите потребителско име и парола, за да избегнеш риска от евентуална кражба.
  • При съмнения, че някой е узнал твоето потребителско име и/или парола, незабавно ги смени, като използваш функционалността "Смяна на парола" и "Смяна на потребителско име" в e-Postbank или уведоми банката на тел. 0700 18 555 / *7224.
  • При приключване на работа с услугата e-Postbank винаги използвай бутона "Изход".
  • "Юробанк България" те уверява, че не изисква от своите клиенти кодове за достъп до услуги, пароли, номера на банкови карти или друга конфиденциална информация, чрез електронна поща.
  • "Юробанк България" те моли при случаи на фишинг (phishing) атаки или съмнения за такива да ни информираш на тел. 0700 18 555 / *7224. Фишингът представлява онлайн атака, при която измамниците подканят клиентите да разкрият лична или финансова информация в имейл съобщение или уеб сайт. Най-често онлайн фишингът започва с имейл, който изглежда като официално съобщение от легитимен източник, например банка, или друга финансова институция. В имейла получателите биват насочвани към фалшив уеб сайт, идентичен на официалния, където да предоставят лични данни или финансова информация, като номер на банкова карта, сметка, парола и др. подобни.

Вижте още съвети за сигурност. 

Забележка: Посочените препоръки се публикуват с информативна цел и не представляват изчерпателно изброяване на задълженията на ползвателя на услугата "Интернет банкиране“, свързани с опазване на персонализираните защитни характеристики на платежния инструмент, регламентирани в Закона за платежните услуги и платежни системи, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и Общите условия на Банката за електронно банково обслужване "Интернет банкиране". Спазването на посочените препоръки не води до ограничаване на отговорността на ползвателя на услугата "Интернет банкиране“, предвидена в цитираните нормативни актове и общи условия.