Уведомяване

С цел да бъдеш постоянно информиран за движението и баланса по твоите сметки ние ти препоръчваме лесната и удобна услуга "Viber/SMS/Е-mail уведомяване".
За твое улеснение, имаш възможността да се абонираш за "Viber/SMS/Е-mail уведомяване" директно през твоето интернет банкиране e-Postbank. Можеш да избереш как да получаваш твоите уведомления - на мобилен телефон или на имейл адрес, като по този начин ще разполагаш с информация за твоите сметки в реално време.

Какви са известията, които можеш да получаваш?

Трансакционни:

 • При създаване на превод
 • При подписване на превод  
 • При изпращане на превод за изпълнение
 • При неуспешно осчетоводяване на превода от банковата система
 • При отказан превод от клиент преди изпълнението му

Системни:

За вход в системата - уведомление за вход в твоя потребителски профил в системата за интернет банкиране e-Postbank ще получиш, ако:

 • в рамките на последните 60 дни не си осъществил вход от вече използван IP адрес или друг от същата IP мрежа*;
 • влизаш от нов IP адрес от нова, неизползвана подмрежа*.
 • за всяка смяна на потребителско име или парола в твоя профил
 • смяна на състояние на сертификат и изтичане на срока на валиден сертификат

Не се изпращат съобщения при: плащане на битови сметки, преводи към бюджета, преводи между собствени сметки, покупко-продажба на валута, плащане по кредитна карта, директен дебит.

Как може да заявиш ползване на услугата?

За вход в системата - уведомление за вход в твоя потребителски профил в системата за интернет банкиране e-Postbank ще получиш, ако:

 • Влезеш в профила си в e-Postbank.bg
 • Избереш Настройки > Уведомления
 • Избереш Активирай > тип уведомяване Изпращане на превод > канал Viber/SMS/канал e-mail

Всички Viber/SMS и е-mail известия са безплатни.

Мобилният номер, оператор или e-mail може да бъде променен по всяко време по твоя инициатива. При пренасяне на мобилен телефонен номер от една мобилна мрежа към друга, трябва задължително да уведомиш банката за това, като в противен случай няма да можете да използвате услугата Viber/SMS/e-mail уведомяване.

Всички Viber/SMS/e-mail съобщения се предоставят чрез съответния доставчик на мобилни/интернет комуникации, като банката не носи отговорност за неполучаването им или ненавременното им получаване, когато това се дължи на причини, намиращи се извън контрола на Банката, в това число, но не само, проблеми в преносната комуникационна среда на съответните доставчици на мобилни комуникации, форсмажорни обстоятелства и др.

Ще се радваме да отговорим на всички твои въпроси, свързани с ползване на услугата "Viber/SMS/Е-mail уведомяване", която ще подпомогне твоята сигурност и нашата работа. Можеш да се свържеш се с нас на телефон *7224 (Център за обслужване на клиенти) или във всеки офис на банката.

 * Проверката за IP адрес работи за всички адреси от дадена мрежа. Мрежата е различна, ако една или повече от първите три комбинации цифрови символи от съответния IP адрес е различна.