Такси

Мобилното приложение на Пощенска банка m-Postbank може да бъде свалено безплатно.

При ползване на m-Postbank са в сила същите такси като тези за интернет банкирането e-Postbank на Пощенска банка, които са значително по-ниски, в сравнение с таксите при банкиране в офис на банката.

Имаш възможност да спестиш над 50 процента от размера на таксите за извършване на преводи в офис на банката, използвайки мобилното приложение m-Postbank. Можеш да видиш как в таблицата:

  •  За Индивидуални клиенти:
Вътрешнобанков Стандартен Експресен
Превод между сметки на клиента Превод между сметки на различни клиенти Междубанков превод (Бисера) Междубанков превод (RINGS)
В клон на банката 4.00 BGN 4.00 BGN 5.00 BGN 20.00 BGN
e-Postbank / m-Postbank без такса 0.50 BGN 0.95 BGN 12.00 BGN
Спестяваш 4.00 BGN
(100%)
3.50 BGN
(88%)
4.05 BGN
(81%)
8.00 BGN
(40%)

 

  • За Бизнес клиенти:   
Вътрешнобанков Стандартен Експресен
Превод между сметки на клиента Превод между сметки на различни клиенти Междубанков превод (Бисера) Междубанков превод (RINGS)
В клон на банката 2.50 BGN 2.50 BGN 5.00 BGN 25.00BGN
e-Postbank / m-Postbank без такса 0.50 BGN 1.20 BGN 10.00 BGN
Спестяваш 2.50 BGN
(100%)
2.00 BGN
(80%)
3.80 BGN
(76%)
15.00 BGN
(60%)