Дигитални зони за експресно банкиране - Функционалности

  • Теглене/Внасяне на суми по сметки и карти

За да теглиш и внасяш пари в брой вече не е нужно да посещаваш и чакаш на каса в банков офис. Необходимо е да разполагаш с издадена от Банката на твое име активна кредитна, дебитна или предплатена карта, която да ползваш за идентификация на обозначеното място на устройството за експресно банкиране.

Ще можеш да извършваш теглене или внасяне на левови суми в брой не само от и по картата си, но от и по твои сметки в банката, без да е нужно да си регистриран за услугата интернет банкиране.

Вноските се отразяват в реално време като това дава възможност да се разполага веднага с внесената сума.

Вноската по карта, издадена към сметка в чуждестранна валута се превалутира във валутата на сметката по приложимия касов обменен курс на Банката в деня на извършване на вноската.

Максималната сума за единично теглене през дигиталните зони за експресно банкиране е BGN 800.

Максимално за единично внасяне могат да бъдат поставени 50 банкноти (40 банкноти и довнасяне на още 10).

Важно! За по-високо ниво на сигурност при теглене на пари от сметка, различна от тази на картата, операцията ще изисква потвърждение от картодържателя с еднократен код, получен чрез СМС или автоматично гласово обаждане на мобилния телефонен номер, предоставен на Банката.

  • Преводи

Преводи в България към сметки на други лица

Можеш да правиш парични преводи в лева към сметки на други лица в Пощенска банка или в друга банка в България, от своите сметки в Пощенска банка.

Преводи между собствени сметки и кредитна карта

Правиш парични преводи в лева между свои сметки в Банката и по кредитна карта, издадена от Банката на твое име.

Плащане по чужда кредитна карта

Можеш да плащаш задълженията по кредитна карта, издадена от Пощенска банка на друго лице. За целта е необходимо да разполагаш с информация за получателя – номер на кредитната карта, издадена от Банката.

Важно! За по-високо ниво на сигурност за операции към сметки на други лица в Банката или към сметки в друга Банка, както и за плащане на задължения по кредитна карта, издадена от Банката на друго лице операцията ще изисква потвърждение от картодържателя с еднократен код, получен чрез SMS или автоматично гласово обаждане на мобилния телефонен номер, предоставен на Банката.

  • Парични преводи от Western Union

Можеш да получиш бързо и лесно паричен превод от Western union по твоята дебитна карта, издадена от Банката. Необходимо е единствено да разполагаш с активна дебитна карта, 10 цифрения MTCN код, сумата и валутата на превода.

  • Заявка за кредитен продукт

Само с няколко бързи стъпки, на дигиталните зони за експресно банкиране можеш да подадеш своето заявление за потребителски кредит, жилищен кредит или кредитна карта. Избери вида на желаната кредитна карта или сума и срок на кредита и потвърди своите данни. Ние ще обработим получената заявка в максимално кратък срок и ще се свържем с теб на посочения телефон за контакт, за да уточним необходимите детайли и следващи стъпки в процеса.

  • Справки и извлечения

Вече не е нужно да се редиш на опашка или да се обаждаш в кол центъра на банката, за да провериш движението по своите сметки в Банката. Дигиталните зони за експресно банкиране ти дават пълна информация за твоите продукти в Банката, като получаваш възможност да отпечаташ3 своите извлечения по сметка или кредитна карта, издадена от Банката на твое име.

3 Отпечатването на справки и/или извлечения е услуга, достъпна само на устройствата от тип КИОСК. За услугата отпечатване се дължи такса съгласно действащите Тарифи на Банката за ФЛ и ЮЛ.

  • Плащане на комунални задължения

Плати своите битови сметки за няколко секунди. Необходимо е единствено да избереш от меню “Плащане на сметки” доставчика на комунална услуга и да въведете абонатния номер при него. След успешно плащане от устройството ще получите бележка за платената сума.