Дигитални зони за експресно банкиране - Функционалности

  • Теглене/Внасяне на лева по сметки и карти

За да теглиш и внасяш пари в брой вече не е нужно да посещаваш и чакаш на каса в банков офис. Необходимо е да разполагаш с издадена от Банката на твое име активна кредитна, дебитна или предплатена карта, която да ползваш за идентификация на обозначеното място на терминалното устройство Дигитална зона за експресно банкиране.

Ще можеш да извършваш теглене или внасяне на левови суми в брой не само от и по картата си, но от и по твои сметки в банката, без да е нужно да си регистриран за услугата интернет банкиране.

Вноските се отразяват в реално време, като това дава възможност да се разполага веднага с внесената сума.

Вноската във валута, различна от валутата на сметката/картата, се превалутира във валутата на сметката/картата по приложимия касов обменен курс на Банката в деня на извършване на вноската.

Максималната сума за единично теглене през дигиталните зони за експресно банкиране е BGN 800.

За всяко отделно внасяне в терминалното устройство за самообслужване могат да бъдат поставени максимално 50 банкноти (40 банкноти и довнасяне на още 10), като се приемат следните банкноти: 5лв., 10лв., 20лв., 50лв., 100лв.

Важно! За по-високо ниво на сигурност при теглене на пари от сметка, различна от тази на картата, с която си се е идентифицирал на терминалното устройство за самообслужване, операцията ще изисква потвърждение със софтуерен токен „m-Token Postbank“ или  еднократен код, получен чрез СМС или автоматично гласово обаждане на регистрирания в Банката мобилен телефонен номер.

Информация за „m-Token Postbank“ можеш да получиш тук.

  • Вноска в евро по сметки

Можеш да внесеш суми в брой в евро по разплащателни сметки в евро или лева.

Вноските в евро са възможни от меню „Вноска по моя друга сметка“,

Вноските се отразяват в реално време, като това дава възможност да се разполага веднага с внесената сума.

Вноска във валута, различна от валутата на сметката, се превалутира във валутата на сметката, по която се внася сумата по приложимия касов обменен курс на Банката в деня на извършване на вноската.

 

За всяко отделно внасяне в терминалното устройство за самообслужване могат да бъдат поставени максимално 50 банкноти (40 банкноти и довнасяне на още 10), като се приемат следните банкноти: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € и 200 €.

Важно! Банкноти от 500 € не могат да се внасят.

 
  • Преводи

Преводи по сметки в България и ЕИП

От своите сметки в Пощенска банка, можеш да правиш изходящи парични преводи в лева и в евро (стандартни и експресни) както към собствени сметки, така и към сметки на други лица в Банката или в друга банка в България или в страна от Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Преводи между собствени сметки и кредитна карта

Правиш парични преводи в лева между свои сметки в Банката и по кредитна карта, издадена от Банката на твое име[

Превалутиране между собствени сметки

Вече можеш да превалутираш лева-евро/евро-лева между Вашите сметки.

Важно! За по-високо ниво на сигурност при платежни операции към сметки на трети лица в банката или към сметки в други банки, операцията ще изисква потвърждение със софтуерен токен „m-Token Postbank“ или  еднократен код, получен чрез СМС или автоматично гласово обаждане на регистрирания в Банката мобилен телефонен номер.

 

Информация за m-Token Postbank“ можеш да получиш тук.

 
  • Плащане на задължения по кредитна карта и по кредит

 

Плащане по кредитна карта

Можеш да плащаш задължения по кредитна карта в лева, издадена от Пощенска банка на твое име или на името на друго лице. За целта е необходимо да разполагаш с информация за номера на кредитната карта, издадена от Пощенска банка на лицето.

Плащане по кредит

Можеш да плащаш задължения по кредит, отпуснат от Пощенска банка.

Важно! За по-високо ниво на сигурност при платежни операции за плащане на кредитно задължение на трето лице и плащане на задължения по кредитна карта, издадена от Банката на друго лице, операцията ще изисква потвърждение със софтуерен токен „m-Token Postbank“ или  еднократен код, получен чрез СМС или автоматично гласово обаждане на регистрирания в Банката мобилен телефонен номер.

Информация за m-Token Postbank“ можеш да получиш тук.

  

  • Заявка за кредитен продукт /кредит, кредитна карта/

Само с няколко бързи стъпки, на Дигиталните зони за експресно банкиране можеш да подадеш заявление за потребителски кредит, жилищен кредит или кредитна карта. Избери вида на желаната кредитна карта или сума и срок на кредита и потвърди своите данни. Ние ще обработим получената заявка в максимално кратък срок и ще осъществим връзка на посочения телефон за контакт, за да уточним необходимите детайли и следващи стъпки в процеса.

  • Плащане на комунални сметки и възможност за създаване на абонамент за плащането им

Плащането на битови сметки в Дигиталните зони за експресно банкиране  може да извършиш вече и от сметка, не само от карта.За да платиш битови сметки са необходими няколко секунди. Избери от меню “Комунални и Данъци”, „Плащане на Битови сметки“ и ще се визуализира списък на всички търговци, към които можеш да платиш. От там лесно можеш да намериш съответния търговец и да въведеш абонатен номер при него, за който искаш да платиш задълженията. След извършване на плащането се повява екран с опция то да бъде запазено в абонаменти за бъдещи плащания.  Създаването на абонамент за комунално плащане ще ти даде удобството при следващо ползване на услугата директно да проследиш има ли дължими суми по създадените от теб абонаменти.

Важно! За по-високо ниво на сигурност при  създаване и редакция на абонамент, както и при плащане на комунални задължения без създаване на абонамент се изисква потвърждаване  със софтуерен токен „m-Token Postbank“ или  еднократен код, получен чрез СМС или автоматично гласово обаждане на регистрирания в Банката мобилен телефонен номер.

Информация за „m-Token Postbank“ можеш да получиш тук.

 

В меню „Комунални и данъци“, чрез бутон “Справки“ лесно можеш да проследиш и изпратиш по E-mail справки за платените от теб задължения през Дигиталните ни Зони за експресно банкиране.

  • Плащане на местни данъци за недвижим имот или автомобил

Вече може да платиш още по-удобно и лесно данъчни задължения за недвижим имот или за автомобил чрез едно докосване в меню “Комунални и Данъци”, „Плащане на данъци“, като имаш възможност да плащаш както собствени, така и задължения на други лица към определени общини*, с които Банката е договорила услугата.За плащане на задължения на друго ФЛ лице /различно от идентифициралия се на терминалното устройство за самообслужване Картодържател чрез издадена му от Банката дебитна кредитна или предплатена карта/ или на ЮЛ е необходимо да бъдат въведени два идентификатора – ЕГН за ФЛ/ЕИК за ЮЛ, както и номер на партида за недвижим имот/номер на автомобил.

* Списък с възможните общини, на които можеш да платиш може да видиш тук.

Важно! За по-високо ниво на сигурност при  плащане на задължения за местни данъци се изисква потвърждаване  със софтуерен токен „m-Token Postbank“ или  еднократен код, получен чрез СМС или автоматично гласово обаждане на регистрирания в Банката мобилен телефонен номер.

Информация за „m-Token Postbank“ можеш да получиш тук.

  • Справки и извлечения

Вече не е нужно да се редиш на опашка или да се обаждаш в кол центъра на Банката, за да провериш движението по своите сметки в Банката. Дигиталните зони за експресно банкиране ти дават възможност да отпечаташ* справки и/или извлечения по своя сметка или кредитна карта, издадена от Банката на твое име на терминалните устройства за самообслужване от типа КИОСК.

* За услугата отпечатване на справки и/или извлечения се дължи такса съгласно действащите Тарифи на Банката (съответно за физически или юридически лица), с които можеш да се запознаеш тук.

  • Електронна бележка по имейл

За вноска по сметка, теглене от сметка, преводи и плащане на комунални задължения и данъци през Дигиталните зони за експресно банкиране, можеш да избереш дали да получиш хартиена бележка, отпечатана от устройството за самообслужване или да получиш електронно уведомление по имейл (на електронния адрес, който си предоставил в Банката). По този начин ще имаш бърз и безплатен отчет по имейл, с който лесно ще можеш да проследиш операцията. Нека заедно да спестим ценни ресурси и да намалим отпечатъка, който оставяме върху околната среда! Присъедини се към добрите ни екологични практики и познай  удобството на електронната бележка.

  • Меню „Помощ“

Ако имаш затруднения в използването на някоя от услугите, включени в Дигитална зона за експресно банкиране  може да  намериш полезна информация в бутон „Помощ“ в в горния десен ъгъл на екрана.