Онлайн откриване на сметки

Вече можеш да банкираш още по-лесно и удобно с e-Postbank, като откриваш безплатно разплащателни и спестовни сметки онлайн.

Какво ти трябва, за да откриеш банкова сметка онлайн?

  • Трябва да имаш регистрация за платформата за интернет банкиране "e-Postbank“;
  • Трябва да имаш средство за електронно "подписване“ на документи  – квалифициран електронен подпис (КЕП), с коeто да подпишеш необходимите документи; Повече информация за използването на КЕП, можете да откриете тук.    
  • Трябват ти няколко свободни минути.

Услугата е налична за физически и юридически* лица.

Онлайн банкова сметка в няколко стъпки:

Стъпка 1  Влез в меню "Сметки“,  раздел "Откриване на сметки" в твоя профил в e-Postbank.
Стъпка 2 Заяви типа сметка, която ще откриваш , както и  няколко допълнителни детайла свързани с нея.
Стъпка 3  Подпиши необходимите документи с квалифициран електронен подпис (КЕП). Ще получиш имейл с потвърждение, че сметката ти е открита.

 Тип сметки, които можеш да откриеш онлайн:

Тип клиент Продукт Валута Срок

 

Физически лица

Стандартна разплащателна сметка BGN/EUR/USD  безсрочен
 Спестовна сметка Мега плюс BGN/EUR/USD  безсрочен
 
 Юридически лица  Стандартен срочен депозит BGN/EUR/USD  3 / 6 / 12 месеца
 Стандартна разплащателна сметка BGN/EUR/USD  безсрочен

Научи повече за процеса по откриване на банкови сметки онлайн тук.

 * Услугата е налична за следните клиенти на банката: пълнолетни и дееспособни физически лица, юридически лица, регистрирани в Търговския регистър, еднолични търговци и лица упражняващи свободни професии, които са с актуални данни в банковата система, имат поне един активен банков продукт, регистрирани са и ползват системата за електронно банково обслужване "Интернет банкиране".
 Възможността за онлайн откриване на сметки за юридически лица се предоставя след изрично писмено искане от Титуляра на сметката, направено във финансов център на Банката. За целта законен/и представител/и и Оправомощен/и държател/и по смисъла на "Общите условия на "Юробанк България" АД за електронно банково обслужване "Интернет банкиране" за индивидуални и корпоративни клиенти“ /ОУИБ/ на Титуляра следва да се явят еднократно лично в Банката и да заявят ползуването на услугата като определят активните и пасивните права по нея и посочат техническите/електронни средства за идентификация и подписване от името на Клиента, съобразно предвиденото в ОУИБ.
Услугата "Онлайн откриване на сметка“ е достъпна за откриване на определени видове сметки, които са изрично обозначени в приложимия Лихвен бюлетин на Банката, заедно с условията по тях. Могат да се откриват само собствени сметки. Услугата се предоставя и ползва съгласно Общите условия на "Юробанк България" АД за електронно банково обслужване "Интернет банкиране" за индивидуални и корпоративни клиенти.
При онлайн откриване на сметка се сключва договор във формата на електронен документ за съответния вид сметка, при прилагане на съответните Общи условия на "Юробанк България" АД за откриване, водене и закриване на сметки, както и при действащите тарифа и лихвен бюлетин на Банката, които са осигурени на дълготраен носител чрез публикуването им на Интернет страницата на Банката
.
 Преди сключване на договора за сметка, чрез функционалностите на системата за електронно банково обслужване "Интернет банкиране" Банката предоставя цялата необходима преддоговорна информация във формата на електронни документи, а клиентът  потвърждава предоставянето и приемането й.