Плащане на данъци

Плащай своите данъчни задължения през дигиталните канали на Пощенска банка и се възползвай от всички предимства, които електронните плащания ти дават!

  • С e-Postbank и m-Postbank ти даваме възможност да провериш и заплатиш местни данъци и такси към 23 общини (Столична община, Асеновград, Бобов дол, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Дупница, Елин Пелин, Каварна, Казанлък, Кнежа, Перник, Пловдив, Разлог, Разград, Сандански, Свиленград, Сливен, Созопол, Средец и Търговище).

  • Плащането можеш да извършваш от твоите сметки в лева или от кредитна карта, издадена от Пощенска банка, като плащането от кредитна карта е без такса!

  • Онлайн плащането е изключително удобно и бързо. Без необходимост от съхранение на документи. Пълната история на твоите разплащания е налична в твоя профил за интернет и мобилно банкиране.

  • Услугата е достъпна както за индивидуални клиенти, така и за компании.

  • Можеш да плащаш както свои данъчни задължения, така и задължения на други лица.

Може да плащаш задължения и към други общини, извън този списък, но в такъв случай е необходимо да направиш превод към бюджета, което изисква да знаеш точно дължимата си сума, както и сметка на съответната община.

Как се извършват плащанията и какви данни са необходими?

В e-Postbank плащанията се извършват от меню Комунални и данъци.

Ако предпочиташ да плащаш в движение и използваш приложението за мобилно банкиране m-Postbank, използвай меню Данъци.

При всяко плащане се избира сметка в лева или карта, от която желаеш да платиш.

Как се потвърждават плащанията?

За да повишим сигурността и в изпълнение на Директивата за платежните услуги (Регламент (ЕС) 2015/2366), е необходима допълнителна идентификация при всяко плащане на данъчни задължения. Потвърждението се извършва със софтуерен токън m-Token Postbank или еднократен код, получен чрез СМС (SMS OTP) за потребителите, които нямат регистриран токън.

Мога ли да плащам задължения за данък сгради, такса смет и данък МПС за стари периоди?

Да. Плащанията се извършват в хронологичен ред. Първо се заплащат най-старите задължения.

За да извършиш проверка и/или плащане на местни данъци и такси е необходимо следното:

  • Можеш да платиш своите собствени задължения, като за целта е необходимо да въведеш твоето ЕГН

  • Ако желаеш да платиш задължения на фирма или на друго физическо лице е необходимо да въведеш комбинация от ЕГН или ЕИК и номер на партида или контролен номер на автомобил

Буквите от номерата на автомобилите се въвеждат на кирилица.