Контакти - Централа

Централно управление

София 1766, ул. "Околовръстен път" 260
Офис парк Пощенска банка

Работно време: 9:00-18:00

Телефон: (02) 8166 000

Факс: (02) 988 81 10

SWIFT код (BIC): BPBIBGSF

Управление "Капиталови пазари"

Факс: (02) 988 81 04

Електронна поща: Capital_Markets@postbank.bg

Управление "Корпоративно банкиране" Големи корпоративни клиенти

Факс: 02/ 98 88 136

Електронна поща: corpbanking@postbank.bg

Корпоративно транзакционно банкиране

Телефон: 02/ 81 66 422

Факс: 02/ 98 88 136

E-mail: ctb_dept@postbank.bg

Отдел "Маркетинг"

Електронна поща: Marketing&Advertising@postbank.bg

Отдел "Корпоративни комуникации"

Електронна поща: PR@postbank.bg

Управление "Човешки ресурси"

Електронна поща (Отдел "Подбор на персонал") : recruitment@postbank.bg

Отдел "Околна среда и устойчиво развитие"

Телефон: 02/8166 219