Бизнес Кредит

Подаването на онлайн заявление е лесно и удобно и е напълно безплатно за Вас. Попълнете необходимите данни и изберете в кой от нашите клонове желаете да бъдете обслужени. Попълнените от Вас данни са необходими за целите на разглеждането на подаденото искане, оценка на кредитоспособността и взимане на решение от страна на банката относно предоставянето на кредит. Наш експерт ще се свърже с Вас възможно най-скоро и ще Ви помогне да изберете подходящия за Вас кредит, както и за уточняване на допълнителните документи и информация, необходими за кандидатстването за кредит. Кредитът се отпуска след одобрение от страна на банката и подписване на съответния договор между клиента и банката. Повече информация относно предлаганите от „Юробанк България“ АД бизнес кредити и реда за тяхното отпускане, може да получите тук.

ДАННИ ЗА КОМПАНИЯТА

ПРЕДСТАВЯНА ОТ

Финансови данни

ИСКАН КРЕДИТ

ПРЕДПОЧИТАН КЛОН НА БАНКАТА, В КОЙТО ДА УСВОИТЕ КРЕДИТА

СЪГЛАСИЕ

Запознат съм с Тарифата за такси и комисионни на „Юробанк България“ АД (Банката). Известно ми е, че в случаите на неодобрени кредитни проекти от Банката, събраните такси и комисионни не подлежат на възстановяване. С настоящото декларирам, че информацията която съм дал е вярна и точна. При доказана невярност на данните, Банката има право да направи кредита незабавно и предсрочно изискуем. Известно ми е, че при вписване в настоящата декларация на невярни данни, нося наказателна отговорност, съгласно действащото законодателство. Задължавам се незабавно да уведомявам Банката за промени, настъпили в декларираните данни.

Запознат съм с Общите условия за отпускане и обслужване на кредити на юридически лица, еднолични търговци, дружества по Закона за задълженията и договорите в Юробанк България АД и ги приемаме.

 
Приемам *

Общите условия за отпускане и обслужване на кредити на юридически лица, еднолични търговци, дружества по Закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и чуждестранни търговски представителства в Юробанк България АД.