Често задавани въпроси

 • За какво служи ПИН кодът?

Ти създаваш и определяш своя ПИН код. Той ти дава възможност по-удобно и по-бързо да влезеш в приложението, без да е необходимо да въвеждаш потребителското име и парола, които използваш зa вход в m-Postbank. Възможност да създадеш ПИН код за улеснен достъп ще получиш още с първото влизане в мобилното приложение. В случай че не зададеш ПИН код, но желаеш да се възползваш от тази възможност в бъдеще, можеш да го направиш по всяко време през мобилното приложение в меню "Настройки“ – "Вход с ПИН“.

 • Какви са изискванията към ПИН кода?

 ПИН кодът ти трябва да бъде между 6 и 12 цифри. 
 

 • Какво ще се случи ако забравя своя ПИН код?

Ако забравиш своя ПИН код, е необходимо да влезеш в приложението отново с потребителското си име и парола за m-Postbank или с пръстов отпечатък, ако си активирал такъв. След това можеш да създадеш нов ПИН код от меню "Настройки“ – "Вход с ПИН“.
 

 • Какво трябва да направя ако забравя потребителското си име и парола за мобилно банкиране m-Postbank на Пощенска банка?

Ако не помниш своята парола за достъп до мобилното банкиране m-Postbank, имаш възможност да я преиздадеш без да посещаваш клон на Банката, но за целта е необходимо да знаеш потребителското си име.

Трябва да избереш линка Забравена парола от началния екран на приложението и да въведеш потребителско име, имейл адрес и мобилен телефон. Посочените данни трябва да отговарят на предоставените при регистрацията за услугата интернет банкиране, като е необходимо да имаш достъп до регистрираните имейл и мобилен телефон.

В случай на забравено потребителско име или невъзможност за онлайн преиздаване на паролата е необходимо да посетиш удобен за теб клон на Пощенска банка, за да получиш от нашите служители код за активация за генериране на нови потребителско име и парола за интернет банкиране.

 • Достатъчно сигурно ли е приложението за мобилно банкиране на Пощенска банка?

Нивото на сигурност на мобилното приложение m-Postbank е еднакво с това на интернет банкирането e-Postbank. За да го ползваш безпроблемно е необходимо да спазваш някои основни предпазни мерки, за предотвратяване на евентуална злоупотреба с твоите лични данни. Важно е да използваш опцията "Изход“, когато приключиш с използването на мобилното приложение. Също така като допълнителна мярка за сигурност, твоята сесия ще изтече, в случай че не си използвал мобилното приложение повече от 5 минути.

 •   Какви преводи могат да се извършват към трети лица?        

Имаш възможност да извършваш вътрешнобанкови и междубанкови преводи в лева към други лица в страната, както и да правиш преводи във валута в рамките на Пощенска банка. 

 

 •  Какви са лимитите за превод през Интернет и мобилно банкиране?        

Лимитите за преводи към други лица се дефинират при регистрация за услугата в клон на банката. Заложените лимити за единичен превод или дневен лимит са общи за двата канала – интернет и мобилно банкиране*.

*Максималната сума на единичен превод през мобилното банкиране е 29 999.99 лева.

 • Може ли лимитът да бъде променян?

Максималният лимит за преводи към други лица се определя от теб при регистрация за услугата и можеш да го управляваш чрез подаване на заявка за промяна на лимит през интернет банкиране e-Postbank или в клон на банката. За потребители на фирмени клиенти правото за подаване на заявки през e-Postbank се заявява в обслужващия клон на клиента, от упълномощено за целта лице.

 • За кои комунални задължения получавам известие?

Известия се получават при ново задължение към някой от абонираните ти доставчици.

 • Как да получавам известия за нови комунални задължения на своето устройство?

Необходимо е да разрешиш получаване на известия от мобилното приложениe m-Postbank в меню "Настройки" на своето устройство.

В случай, че не желаеш да получаваш известия, можеш да ги забраниш от същото меню.

 • Ако използвам повече от едно устройство, къде ще получавам известия?

Известия се получават на последното устройство, от което си осъществил вход в мобилното банкиране. В случай, че използваш друго устройство, известията ти ще бъдат автоматично прехвърлени към него.

 • Получавам известия за нови комунални задължения, но след вход в мобилното банкиране не ги откривам?

Ако междувременно си заплатил свое задължение е възможно то да е било подадено предварително от доставчика и статусът му все още да не е актуализиран.

Възможно е друг потребител да е използвал твоето устройство за достъп до мобилното приложение, като в такъв случай ти получаваш неговите известия. В този вариант потребителят или трябва да влезе от друго устройство, или можеш да се свържеш с Центъра за обслужване на клиенти на *7224 и имейл klienti@postbank.bg, където колегите ще ти съдействат.

 • За всички устройства ли може да се използва вход с пръстов отпечатък в мобилното банкиране ?

На всички устройства с операционна система IOS или Android*, които поддържат сензор за пръстов отпечатък може да бъде активиран вход с пръстов отпечатък.

* Устройствата с Android е нужно да използват API Android Fingerprint

 • Има ли ограничения при използването на вход с пръстов отпечатък при повече от един потребител?

Вход с пръстов отпечатък може да бъде използван само за един потребител, на едно устройство.

 • Телефонът ми поддържа пръстов отпечатък, но не мога да го активирам за улеснен вход в мобилното приложение?

Необходимо е да провериш дали е добавен пръстов отпечатък на твоето устройство. След вход в мобилното банкиране в меню „Настройки“ имаш възможност да активираш опцията като алтернативен вход в m-Postbank.

 • Изпращат ли се данните за пръстовия ми отпечатък?

Новата функционалност се базира изцяло на вградените технологии и защити в телефона на потребителя и данните за пръстовия отпечатък не са достъпни за Пощенска банка.