КЕП

Какво представлява квалифицираният електронен подпис (КЕП)? 
Това е цифров сертификат, издаден от лицензирани доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ) (https://crc.bg/bg/rubriki/560/elektronni-udostoveritelni-uslugi), по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

При извършването на превод е необходимо въвеждането на допълнителна еднократна парола за потвърждаване на преводи, която получаваш чрез Viber/SMS или с автоматично обаждане на мобилен номер, посочен от теб.

* Операциите към трети лица в мобилното банкиране m-Postbank могат да се потвърждават само със софтуерен токън m-Token Postbank. За извършване на операции към трети лица в e-Postbank е възможно използването на m-Token Postbank или КЕП + Viber/SMS.

В зависимост от използваните от теб операционна система и браузър е необходимо да бъдат инсталирани съответните компоненти и да се извършат определени настройки.
Необходимите настройки за работа с КЕП ще откриеш след вход в e-Postbank, меню Настройки >> Технически изисквания.

Квалифициран електронен подпис

  • Инсталирай КЕП и придружаващия го софтуер на твоя компютър, съгласно инструкциите на издателя му.
  • Регистрирай за работа твоя КЕП в e-Postbank.bg от меню Сигурност >> Сертификати, бутон "Регистрирай КЕП“.


Регистриране на КЕП в e-Postbank.bg се извършва еднократно , за срока на неговата валидност.
Можеш да го използваш на повече от един компютър, след като го инсталираш според инструкциите на издателя му.
 

За спиране на използването на твоя КЕП в e-Postbank e необходимо да попълниш и регистрираш в клон на банката молба по образец.

ВАЖНО!

Юробанк България обръща внимание на следните съвети за сигурност при работата ти с квалифициран електронен подпис,  които ще ти осигурят нужната степен на защита:

• Квалифицираният електронният подпис (КЕП) е равностоен на собственоръчно положен подпис върху хартиен документ, затова моля, пази своя КЕП, така както съхраняваш личните си документи;

• Поставяй смарт-картата в четеца или USB ключа в компютъра само в момента на подписване на транзакциите и след това незабавно го отстранявай от компютъра;

• Всяко оставяне на подписа включен в компютъра създава условие за злонамерено използване и потенциална злоупотреба  с негативни последствия за автора на подписа;

• Незабавно уведоми издателя на електронният подпис и банката, при съмнение за неправомерното му използване.

• Успешното регистриране на КЕП в e-Postbank.bg, анулира използвания до момента цифров сертификат. Препоръчваме ти да го изтриеш от уеб браузъра си, тъй като банката няма да приеме подписани с него плащания.

• При подновяване или замяна на сертификат всички подписани, но необработени платежни нареждания (с бъдеща дата на изпълнение или със статус "Чака изпълнение") ще бъдат отказани.  Необходимо е да бъдат наредени и подписани отново.