Факторинг елементи

 

Факторинг е покупката на търговски вземания и е предназначен да спомогне за разрешаването на основните проблеми, съпътстващи продажбите на отложено плащане, които плащания вече се превръщат в стандарт, предпочитан от купувачите както на международните пазари, така и в България.

Продажбата на отложено плащане обаче създава и редица проблеми, основните от които са липса на оборотни средства и проблеми със събирането на вземанията. Тук на помощ идва факторинг компанията, която чрез процедурите си за проучване на платежоспособността на купувачите, за ефективен кредитен контрол и за събиране на дължимите средства, предоставя пакет от финансови услуги, който включва:

- Оборотно финансиране без допълнителни обезпечения

- До 100% покритие на кредитния риск, произтичащ от евентуална несъстоятелност или фалит на купувачите

- Събиране на търговските вземания

- Административно-счетоводно управление на търговските вземания

Ефективността на факторинг услугите се доказва от факта, че през последните години те регистрират изключителен растеж в световен мащаб и са все по-важен източник на оборотно финансиране, като годишният факторинг оборот в България за 2011 г. е над 1 милиард евро.