Депозити

Избери своите критерии:

* Представените изчисления са само примерни и не представляват търговска оферта

Депозити:

Минимална сума за откриване 5 000
Срок 72м.
Лихва за периода -
Годишен лихвен процент 0.00%
Валута EUR
Минимална сума за откриване 20 000
Срок 30м.
Лихва за периода -
Годишен лихвен процент 0.00%-0.05%
Валута BGN/EUR/USD
Минимална сума за откриване 100
Срок 3м./6м./12м.
Лихва за периода -
Годишен лихвен процент 0.00%
Валута BGN/EUR/USD