Факторинг

Пощенска банка е първата банка, която още през 2004 г. започва да предлага факторинг услуги на българския пазар чрез търговското представителство на "Юробанк И Еф Джи Факторс" СА. От 2006 г. се регистрира клон "Юробанк И Еф Джи Факторс" СА и активно се предлага пълният набор от факторинг продукти, като основно внимание се обръща на вътрешния и експортния факторинг. С цел подобряване на качеството предлаганите услуги и оптимизиране на оперативния процес от 2012 г. факторинг дейността е прехвърлена към "Корпоративно банкиране" на Пощенска банка.

Факторингът като иновативен продукт за предоставяне на необезпечено оборотно финансиране и събиране на търговски вземания от професионален и специализиран екип е все по-често предпочитан продукт от корпоративните клиенти спрямо стандартите оборотни кредити, което обуславя и сериозния пазарен ръст на продукта, като за 2011 г. оборотът за България достигна 1 милиард евро.

По данни за 2011 г. Пощенска банка е лидер на пазара за експортния факторинг с 55% пазарен дял и с дял от цялостния факторинг оборот 34%.