Акционери

Юробанк Груп, състояща се от Eurobank S.A. (Eurobank) и нейните дъщерни дружества, е силна банкова група, която притежава общо активи в размер на 80.5 млрд. евро и 10 468 служители(1). Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (Eurobank Holdings) е компанията майка на Юробанк Груп.

С обширна мрежа от 540(1)  клона в Гърция и в чужбина, Юробанк предлага широка гама от финансови продукти и услуги на своите ритейл и корпоративни клиенти.

В Гърция Юробанк оперира чрез клонова мрежа за банкирането на дребно, специализирани бизнес центрове, центрове за частно банкиране и динамични дигитални канали. Държавите, в които Юробанк има присъствие са България, Кипър, Люксембург и Обединеното кралство (Лондон).

Философията на Юробанк Груп е фокусирана върху предоставянето на качествени услуги на своите клиенти, със внимание към техните специфични и разнообразни нужди.

 

Ключови данни за Юробанк Груп

млрд.евро

Брутни кредити(1)

42.2

Депозити(1)

56.5

Активи

80.5

Собствен капитал

7.7

Клонова мрежа

540

Гърция

295

Международна(1)

245

Данни към 30 септември 2023 г.

(1)С изключение на дейности в Сърбия, посочени за продажба. На 2 ноември 2023 г. тяхната продажба беше завършена.

Освен главната си бизнес дейност Юробанк, отговаряйки на нуждите на днешната постоянно променяща се среда, последователно разработва практики, свързани със социалната отговорност и опазване на околната среда. Юробанк обвързва своите бизнес решения с опазване на околната среда, социална отговорност и добро корпоративно управление (ESG - Environmental, Social & Governance).