Инвестиционно посредничество

Пощенска банка предлага достъп и реална доставка за своите клиенти както на родната фондова борса, така и на международните капиталови пазари по света. Обширната клонова мрежа подпомага инвестиционните услуги на банката да достигат до над 30 населени места из цялата страна чрез наличието на близо 40 офиса, където има специално обучен персонал.

Секция "Посредничество при сделки с ценни книжа“ приема поръчки от клиенти от 8:30 до 17:00 ч.