Изплащане на гарантирани влогове

Актуализация на списъка с финансови центрове на Пощенска банка (с търговско наименование  Юробанк България АД), изплащащи суми по гарантирани влогове в КТБ

От 4 декември 2014 г. банката обслужва вложителите с гарантирани влогове в КТБ, на които последната цифра от ЕГН за физическите лица и ЕИК за юридическите лица е 2

14 януари 2015 г.

С оглед на по-добрата организация на работата и осигуряване на отлично обслужване на всички свои настоящи и бъдещи клиенти, Пощенска банка (с търговско наименование  Юробанк България АД) представя нов списък с финансови центрове в цялата страна, в които считано от 15.01.2015 г. вложителите с гарантирани влогове в КТБ ще могат да оперират със средствата си. Пълният списък с центровете, техните адреси и работно време е достъпен в раздел "Документи“ по-долу.

В този раздел са изброени всички необходими документи, както и приложимата тарифа за таксите. Те са на разположение на клиентите и във всички финансови центрове и офиси на банката. Вложителите могат да се разпореждат с гарантираните си суми в срок до 5 години, считано от 4 декември 2014 г.

Денонощна телефонна линия за обслужване на клиентите на Пощенска банка: 0700 18 555; *7224.