Валута BGN
Дневен лимит за теглене в брой -
Дневен лимит при покупка 10 000 лв.
Валидност 5 години
Валута BGN, EUR, USD
Дневен лимит за теглене в брой -
Дневен лимит при покупка -
Валидност 5 години
Валута BGN
Дневен лимит за теглене в брой 2 000 лв.
Дневен лимит при покупка 7 000 лв.
Валидност 5 години
Валута BGN, EUR, USD
Дневен лимит за теглене в брой 2 000 лв.
Дневен лимит при покупка 7 000 лв.
Валидност 5 години
Валута BGN
Дневен лимит за теглене в брой 4 000 лв.
Дневен лимит при покупка 20 000 лв.
Валидност 5 години
Валута BGN
Дневен лимит за теглене в брой 3 000 лв.
Дневен лимит при покупка 7 000 лв.
Валидност 5 години