Факторинг продукти

Факторинг услугите се делят според подхода към риска и произхода на транзакцията.Според подхода към риска факторинг услуги се предлагат - с регрес и без регрес. Според произхода на транзакцията факторингът е вътрешен (при търговия на вътрешния пазар) и международен (при трансгранична търговия) т.е. експортен или импортен факторинг.